DNA-leden vragen wederom aanvang begrotingsbehandeling

In een brief die gisteren gericht werd aan parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vragen 26 leden van De Nationale Assemblee (DNA) om op zeer korte termijn een aanvang te maken met de behandeling van de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2015. De brief, die voornamelijk werd ondertekend door de oppositie, heeft ook de ondersteuning van de parlementariërs Charles Pahlad, Noreen Cheung, Harish Monorath en Premdew Lachman. De ondertekenende leden vinden dat conform de Grondwet en het Reglement van Orde de parlementsvoorzitter de plicht heeft de aangevraagde vergadering uit te schrijven. Met de brief wordt duidelijk gemaakt dat de regering geen ondersteuning heeft van de meerderheid van het parlement.
Begrotingsbehandeling in februari
Acht assembleeleden van verschillende fracties hebben Simons eerder ook gevraagd om op de meest korte termijn een openbare vergadering uit te schrijven. De assembleeleden stellen dat dit verzoek in het licht staat van het feit dat door de president de ontwerpbegrotingen reeds zijn ingediend op 1 oktober 2014, waarbij hij een uiteenzetting heeft gegeven van het door de regering te voeren beleid. De Grondwet schrijft in dit kader voor dat alle uitgaven van de Staat en de middelen ter dekking van de uitgaven worden geraamd op de begroting, zodat De Nationale Assemblee zich daarover kan uitspreken. De eerste brief is ondertekend door Radjkoemar Randjietsingh, Ruth Wijdenbosch, Paul Somohardjo, Ronnie Asabina, Winston Jessurun, Guno Castelen, Harish Monorath en Asiskumar Gajadien. Zij wijzen erop dat volgens het ordereglement, vergaderingen worden belegd door de voorzitter, zo dikwijls deze het nodig oordeelt of dit door 5 leden schriftelijk met opgave van het onderwerp is verzocht.
Simons vindt dat de oppositie op dit moment onmogelijk van haar kan vragen dat zij de 17 wetten van de begrotingen voor het dienstjaar 2015 direct op de agenda plaatst. Dit zou niet mogelijk zijn, omdat de huishoudelijke vergaderingen, waarbij de wetten en andere procedures voorbereid moesten worden, door quorumgebrek niet zijn doorgegaan. Op de eindverslagen van de ministeries van Financiën en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) na, is DNA gereed om de begrotingen in openbare behandeling te nemen. De parlementsvoorzitter heeft vooralsnog de planning om in februari een aanvang te maken met de begrotingen.
FR

error: Kopiëren mag niet!