Amafo: ‘Behoefte Lisp is nog heel erg groot’

Frontfoto 2‘Het project is zo goed als afgesloten en de target is bereikt.’ Ondanks dat merkt minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) op dat de behoefte nog heel erg groot is. Vandaar dat zij vermeldt dat het ministerie een derde fase van Lisp overweegt. ‘De criteria zullen aangepast worden aan de hedendaagse realiteit.’ Volgens de minister is het programma niet meer van toepassing op de huidige financiële situatie van het land. Het bedrag van $ 3.000 per aanvraag is naar haar zeggen te weinig om de mensen tegemoet te komen.
De Surinaamse regering heeft een leenovereenkomst getekend met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank op 26 maart 2010 voor de uitvoering van het Low Income Shelter Programma II (Lisp II). Het doel van dit programma is om de lage inkomensgroepen middels het verschaffen van een geldelijke subsidie te helpen hun huisvestingssituatie te verbeteren. De subsidie kan ook gebruikt worden als opstap naar een hypotheeklening. Lisp II is gefinancierd met een IDB-lening van $ 15 miljoen en heeft de Staat Suriname additioneel $ 314.000 bijgedragen. Het Lisp II is een vervolg van Lisp I. De looptijd is 5 jaar en duurt van september 2010 tot augustus 2015. Thans is Lisp II in een afrondende fase.
Inhoud van Lisp voor een individu
‘Deze regering is in een rijdende trein gestapt. Afhankelijk van de resultaten bleek dat er geen evenredige spreiding was van de gunsten. Wij zijn wederom aan tafel geweest met de IDB en er zijn aanpassingen geweest in het programma’, vermeldt minister Amafo. Een van de belangrijkste aspecten van het programma is het geven van bekendheid aan het programma middels ngo’s en andere instellingen. ‘We mogen best tevreden zijn over het identificeren van de behoeftigen’, meent de minister. Het ging hierbij om financiële ondersteuning betreffende renovatie, uitbreiding en nieuwbouw. De minister gaf aan dat met een ondersteuning van $ 3.000 per aanvraag niet veel zou kunnen worden bereikt bij de nieuwbouwwoningen. De meeste aanvragen hadden betrekking op renovatie.
Realisatie
Voor de tweede fase van Lisp zijn er ongeveer 4.000 aanvragen geweest. Volgens de directeur van Lisp zijn er tot nu toe 3.565 aanvragen behandeld, waaronder 70 uitbreidingsaanvragen en 98 nieuwbouwaanvragen. Een ieder komt in aanmerking voor een bedrag van $ 3.000 – met een eigen inbreng van 10% – dat op ongeveer SRD 10.725 komt. In de kustvlakte zijn er ongeveer 2.730 aanvragen gerealiseerd. Brokopondo en Sipaliwini zijn hier niet inbegrepen, omdat er voor die districten 110 woningen waren gereserveerd. Amafo meent dat voor de personen die al reeds in aanmerking zijn gekomen voor de ondersteuning de deuren niet worden gesloten. Indien behoeftig, zal het volgens de minister onredelijk zijn hen te negeren.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!