Vishnudatt is hypocriete houding oppositie spuugzat

1 VishnudattMC/NDP-assembleelid Theo Vishnudatt zegt aan Dagblad Suriname dat hij de hypocriete houding van de oppositie spuugzat is. Acht assembleeleden van verschillende fracties vragen assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om op de meest korte termijn een openbare vergadering uit te schrijven. Het agendapunt is ‘Behandeling van de begrotingen voor het dienstjaar 2015’, beginnende met de algemene politieke beschouwingen. Vishnudatt vindt dat het frappant is dat de indieners juist de leden zijn, die bewust obstructie gepleegd hebben om vergaderingen binnen De Nationale Assemblee (DNA) voortgang te laten hebben. ‘Hoe kunnen zij nu onbeschaamd over een inactieve DNA praten? Wat een ironie, wat een doorzichtig scenario, wat een kinderlijke naïviteit en geveinsde onnozelheid.’ De parlementariër wil het recht van de oppositionele parlementariërs niet bespreken, maar zegt tegelijkertijd dat uiteindelijk nagegaan moet worden welke bijdrage de oppositie geleverd heeft aan het voorbereidend werk in commissieverband om uiteindelijk in huishoudelijke vergaderingen een preadvies, gevolgd door een eindverslag, te kunnen uitbrengen. Hij deelt daarom dezelfde mening als parlementsvoorzitter Simons. Zij vindt ook dat de oppositie op dit moment onmogelijk van haar kan vragen dat zij de 17 wetten van de begrotingen voor het dienstjaar 2015 direct op de agenda plaatst. Dit zou niet mogelijk zijn, omdat de huishoudelijke vergaderingen, waarbij de wetten en andere procedures voorbereid moesten worden, door quorumgebrek niet zijn doorgegaan. Op de eindverslagen van het ministerie van Financiën en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) na, is DNA gereed om de begrotingen in openbare behandeling te nemen. De parlementsvoorzitter heeft vooralsnog een planning om in februari een aanvang hiermee te maken.
Nieuw Suriname verleent wel quorum
Vishnudatt vindt dat indien de oppositie in het vorig najaar haar wangedrag had nagelaten, de begrotingen nu al zouden zijn goedgekeurd. ‘Nu men door heeft dat grote delen van de samenleving dit onverantwoordelijk gedrag pertinent afkeuren, komt de oppositie met een brief waarin ze haar eigen falen op anderen tracht af te wentelen.’ Voorzitter Simons heeft voor vandaag de eerste vergaderingen voor dit jaar uitgeschreven. Het gaat om twee lijvige vergaderingen. Voor 11.00 uur is de huishoudelijke vergadering gepland. De openbare vergadering moet om 13.00 uur starten. Nieuw Suriname, die al een tijdje een quorumsanctie aan de coalitie heeft opgelegd, is menens om wel quorum te verlenen. Zoals bij de overige vier vergaderingen, die niet doorgegaan zijn door gebrek aan quorum, staat op de agenda als eerste weer de ontwerpwet Constitutioneel Hof. Op de agenda van de openbare vergadering zijn twee nieuwe ontwerpwetten opgenomen, die eerst behandeld moeten worden in de huishoudelijke vergadering. Het gaat om de anticorruptiewet en nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht. De overige wetten die op de agenda staan, zijn de conceptwet tot de nadere wijziging van de Loterijbelasting, de Advocatenwet, ontwerpwet houdende de goedkeuring van het Herziene Handvest van de Organization van Islamic Cooperation (OIC) en de anti-occupatiewet. Het schrappen van de conceptwet Constitutioneel Hof op de agenda van het parlement is voor verschillende oppositieleden een principiële kwestie geworden. ‘Het is volledig in strijd met de grondwet’, zegt Radjkoemar Randjietsingh, fractieleider van het Nieuw Front over de inhoud van deze wet. Volgens hem zijn er diverse andere belangrijke wetten die in de komende maanden behandeld kunnen worden. Een deel van deze belangrijke wetten staat wel op de agenda.
FR

error: Kopiëren mag niet!