VHP viert 66 jaar met dankdienst

66 jaar VHP
66Op 16 januari 1949, 66 jaar geleden, bundelden drie politieke partijen zich tot een grote partij. De Moslimpartij, de Hindoe Partij en de Hindoestaanse-Javaanse Politieke Partij verenigden zich tot de Verenigde Hindoestaanse Partij, wat later veranderde naar de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP).Vrijdagavond werd in Stichting De Olifant het 66-jarig bestaan van de VHP herdacht door middel van een dankdienst. De avond begon met een woord van de geestelijken, Laiq Mushtaq Ahmad, Karel Choennie en Nandoetewarie.
Samenwerkingsakkoord op DNA-niveau bijna af
De enige spreker van de avond was de ‘55-jarige voorzitter van de 66-jarige partij’, Chandrikapersad Santokhi. In zijn toespraak gaf de partijvoorzitter en DNA-lid 10 uitgangspunten aan, die door de partij zullen worden meegenomen in hun toekomstig regeerprogramma. Deze uitgangspunten zijn onderdeel van een zogenaamde ‘riethalmstrategie’: ‘buigzaamheid tonen tijdens hevige storm, maar zeker niet eindeloos en ongelimiteerd buigen, zodat je gebogen verder door het leven gaat, en ook
niet zodanig buigen dat de hoed van waardigheid van het hoofd valt’. Een politiekvoering van ‘geweldloosheid, waarachtigheid en rechtvaardigheid’ en het vasthouden aan de leer van verdraagzaamheid en tolerantie zijn punten die belangrijk zijn voor de partij. De basis voor nationale eensgezindheid en vorming van de natie Suriname, een verbroederingsideologie, strijd voor de instandhouding van goede maatschappelijke fatsoensnormen en moraal en ethiek in onderwijs en opvoeding zijn ook heilig voor de VHP. Doelmatige bestrijding van alle vormen van criminaliteit en menselijke ondeugd, een democratische rechtsstaat met inachtneming van de trias politica, onderwijs en beroepstraining, een buitenlands beleid primair gericht op wederzijds respect, wederzijds voordeel en goed nabuurschap zijn ook uitgangspunten.
In het bijzijn van fractiegenoten Celsius Waterberg, Ruth Wijdenbosch en Paul Somohardjo gaf Santokhi dat het samenwerkingsakkoord op DNA-niveau bijna rond is. Er zal gewerkt worden aan een evenwichtige en harmonieuze ontwikkeling van de Surinaamse samenleving.
De VHP heeft in haar 66-jarige historie, los van de militaire periode, altijd deel uitgemaakt van de DNA. ‘Met de dubbel 6 van de VHP voor succes en met de 7 Samenwerkende Partijen (SP) krijgt het land de grootste zegen’, waren de slotwoorden van de VHP-topman.
Sandeep Oemraw

error: Kopiëren mag niet!