DOE gelooft niet in massameetings

DOE-topman Carl Breeveld
DOE-topman Carl Breeveld
Vier maanden voor de verkiezingen en alle partijen zijn al aan het voorbereiden voor de verkiezing van 2015. Ook de partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) bereidt zich voor. Terwijl overal al reclame wordt gemaakt van massameetings, heeft DOE daar een andere visie over. Volgens partijvoorzitter Carl Breeveld hanteert DOE een vast patroon en dat is ‘person-to-person’ campagnevoering. Deze vorm van campagnevoering is volgens Breeveld objectiever, want zij kunnen hierdoor veel meer mensen bereiken en hun problemen en vragen aanhoren. Alhoewel de partijvoorzitter duidelijk aangaf dat DOE weinig ervaring heeft met massameetings, heeft hij ook aangegeven dat het enkele nadelen heeft. Één daarvan is dat de kwaliteit niet bereikt wordt. Voor de belangrijke vraagstukken als onderwijs en veiligheid worden bijna nooit oplossingen aangedragen en voor sommigen is het meer vertier. DOE wil bij haar campagnevoering meer op het inhoudelijke ingaan.
Terwijl de DOE haar standpunt op belangrijke vraagstukken altijd duidelijk maakt, en al begonnen is met de person-to-person campagne, zal de partij haar verkiezingsprogramma begin februari kenbaar maken. Ook wordt binnenkort bekend gemaakt in welke districten zij deel zal nemen. In het partijcongres is al vastgesteld dat de partij alleen de verkiezing ingaat, maar na de verkiezingen is zij voor regeerverantwoordelijkheid altijd open voor samenwerking.
Volgens de statuten van DOE mag een voorzitter niet meer dan twee termijnen aanzitten. De huidige voorzitter Carl Breeveld, die bij de verkiezing van 2010 de enige DOE-kandidaat was die gekozen werd voor DNA, zit al in zijn tweede termijn. Op de vraag of er al mogelijke kandidaat-voorzitters zijn, gaf Breeveld door dat er genoeg personen zijn die de verantwoordelijkheid binnen de partij kunnen dragen. DOE behaalde bij de verkiezing van 2010 ongeveer 12.000 stemmen. Dat was ongeveer 5% van het totaal aantal stemmen.
Sandeep Oemraw

error: Kopiëren mag niet!