‘Pahlad verdient meer dan SRD 60 miljoen aan deze regering’

Pahlad aan miljoenen bevoordeeld.1
Pahlad aan miljoenen bevoordeeld.2
Pahlad aan miljoenen bevoordeeld.3
Pahlad aan miljoenen bevoordeeld.4De onlangs overgestapte parlementariër van de Nationale Democratische Partij (NDP), Charles Pahlad, blijkt miljoenen verdiend te hebben uit projecten die aan hem door de huidige regering zijn gegund. Dit blijkt uit stukken waarop Dagblad Suriname de hand heeft kunnen leggen. De stukken tonen duidelijk aan dat de politicus, die tevens ondernemer is, middels een rechtspersoon, het aannemingsbedrijf Pahlad Suriname NV (APS NV), deze gunningen geeft kunnen krijgen. De eerste gunning die de parlementariër van het ministerie van Openbare Werken (OW) toegewezen kreeg, is de reconditionering van de wegstrekking vanaf de Oost-Westverbinding tot Wanhati, de wegstrekking afslag Lantiweg en Tamarin en de wegstrekking weg naar Langa Hoekoe in het district Marowijne. Dit project dateert van 19 februari 2012 en had een kostenplaatje van SRD 5.137.375, maar werd uiteindelijk geannuleerd vanwege gewijzigde beleidsinzichten van het ministerie. De tweede had te maken met opschoning en aanleg van buizen. De trenzen in het woongebied aan de Sabanweg en omgeving zouden worden opgehaald en zouden de daarbij bijbehorende werkzaamheden ook worden verricht. Ook het leveren en leggen van buizen aan de Koendjbihariestraat in Paramaribo stond in dit contract. Beide werken hebben Pahlad in totaal SRD 2.641.085 opgebracht. Voor een totaal bedrag van SRD 3.099.125 moest APS NV de Dagoefisieweg in Paramaribo rioleren en bestraten. Ook moest zij zorgen voor de riolering van de Gongrijpstraat tussen de Flamingostraat en de Schietbaanweg voor SRD 8.607.401. Momenteel rehabiliteert APS NV de Pandit Tilakdharieweg in Commewijne voor een bedrag van SRD 31.269.962.50. In een brief, die waarnemend directeur van OW, Santosh Soman, op 5 januari 2015 naar de bewoners van het voornoemd gebied stuurde, staat ook aangegeven dat APS NV de aannemer is. Totaal komt alles boven de SRD 60 miljoen te staan.
Directeur geeft toe, maar spreekt onderhandse praktijken tegen
De naamloze vennootschap is bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) op 28 februari 2011 ingeschreven en van de zes personen in de leiding, dragen vijf de familienaam ‘Pahlad’. De parlementariër Charles Pahlad is op 31 mei 2011 ingesteld als commissaris en zijn zoon Harley Pahlad is de directeur. In een schriftelijke reactie zegt de directeur dat hij wenst aan te geven dat niet gesuggereerd moet worden dat APS NV de werken onderhands gegund heeft gekregen, vanwege de positie van vader Charles Pahlad, die toen lid was van de regerende politieke partij NDP. Charles Pahlad zou volgens hem zijn benoemd als commissaris vanwege zijn technische kennis, inzicht en ervaring als ondernemer. Het bedrijf heeft onder meer als doel het aannemen, onderaannemen, schilderen, uitvoeren en doen uitvoeren van alle werken op het gebied van de civiele en bouwtechniek. In alle gevallen zou het ministerie volgens de directeur de normale openbare aanbestedingen hebben gehouden, waaruit APS NV als beste inschrijver werd gekozen.
Parlementariër Rachied Doekhie van de NDP spreekt dit echter tegen. Volgens Doekhie zou Pahlad samen met zijn familie speciaal de rechtspersoon hebben opgezet om zo enkele werken gegund te krijgen. Hij geeft verder aan dat het inderdaad om authentieke stukken zou gaan. ‘Ik heb deze zelf ook onder ogen gehad en het is slechts het topje van de ijsberg. Het gaat niet over onderhandse gunningen alleen. Het feit dat hij aangeeft de werken voor de regering uit te voeren, is al voldoende’, stelt de NDP’er. Doekhie daagt Pahlad uit om te komen bewijzen dat hij nooit iets van de partij heeft gehad. Volgens Doekhie zou Pahlad ook hebben ingeschreven voor de bouw van het Wanica Ziekenhuis. Het bedrag waarvoor was ingeschreven, is SRD 30 miljoen. ‘Pahlad is boos geworden, omdat de gunning is gegaan naar Dilip Sardjoe, die voor een bedrag van SRD 9 miljoen heeft ingeschreven voor dit project. Uiteindelijk verliet hij de partij en begon hij met zijn corruptiecampagne.’ Pahlad zou volgens Doekhie op verschillende momenten zijn politieke invloed hebben uitgeoefend op het ministerie. ‘Uiteindelijk kreeg hij toch zijn zin’, aldus Doekhie. Het ministerie van Openbare Werken is al jaren het aandachtspunt geweest van vermeende gevallen van onderhandse gunningen. Desondanks hebben vrijwel alle voorgaande beleidsmakers steeds nagelaten hiertegen in te gaan.
FR

error: Kopiëren mag niet!