De hetze, het politieke proces, het omstreden vonnis tegen de Surinaamse vader des vaderlands

Ik vind dat de Surinamers in Suriname massaal de straat op moeten gaan, richting de Nederlandse ambassade om te gaan (demonstreren) protesteren tegen het persoonlijk omstreden politieke proces, betreffende de stelselmatige veroordeling in Nederland tegen de president van de Republiek Suriname, Desiré Delano Bouterse. De protesterende mensen moeten in duidelijke bewoordingen aan de Nederlandse ambassadeur aangeven dat Nederland zich helemaal niet opstelt als een bevriende natie jegens de (voormalig Nederlandse kolonie) Republiek Suriname casu quo het Surinaamse volk. Tevens moet er een petitie aangeboden worden aan de Nederlandse ambassadeur.
Als op een blauwe morgen mijn buurman in de vorm van een grove leugen aan de justitie verklaart dat wij samen een drugsgerelateerd delict hebben begaan, zal ik veroordeeld worden. En wanneer de beste meneer op een goede dag voor wat voor reden dan ook op zijn belastende verklaring terugkomt, dat hij eerder had gelogen, dan zegt het hoogste rechtsorgaan in Nederland: oké, maar jij blijft lekker (veroordeeld) in de bak zitten. De redenering van het hoogste institutionele rechtsorgaan in Nederland is dat zij niet kunnen achterhalen wat de motieven zijn geweest van P.v.L. tot (zijn inkeer) het intrekken van de vooraf afgelegde belastende verklaring tegen de gevonniste D.D.B. Het hoogste rechtsorgaan zit met een dilemma, het zogenaamde voordeel van de twijfel.
In Nederland is het algemeen bekend dat wanneer een witte man en een bruine man voor de rechter staan bij een twijfelgeval en de rechter een oordeel moet vellen over voordeel van de twijfel, dat de witte man er dan beter van af komt dan de bruine man. De witte man krijgt in de meeste gevallen bij een twijfelgeval het voordeel van de twijfel.
Maar de twijfel in deze strafzaak gaat nu niet over (Jan met de pet / de gewone man) een willekeurige burger, maar over de president van een soevereine staat, de Republiek Suriname. De Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden horen ook nog bevriende naties van elkaar te zijn. Van je nepvrienden moet je het hebben. Waarom heeft de hoogste rechter de voordeelregel niet toegepast boven de twijfel, of is dit een politiek proces dat niet te winnen valt in een Nederlandse rechtbank? Zoals vele tongen doen vermoeden, zit er veel meer achter. Onder de allochtonen en autochtonen in de Nederlandse maatschappij wordt er beweerd dat er in Nederland op alle denkbare (instituten) maatschappelijke niveaus met twee maten wordt gemeten.
Ik leer mijn kinderen daarom dagelijks (we zitten in het hol van de leeuw) dat ze uit de buurt van problemen moeten blijven en niet met verkeerde vrienden moeten omgaan. Ook leer ik ze dat ze alles moeten doen om niet met de politie en justitie in aanraking te komen. Omdat ze toch geen eerlijk proces in Nederland zullen krijgen, als zij bijvoorbeeld een potentiële verdachte zouden zijn. Het belangrijkste opvoedkundige pleidooi / advies aan mijn kinderen is: doe goed je best op school. Haal goede cijfers, het maximale uit je vermogen. Een goede opleiding is je ticket naar het paradijs op aarde. Goed genoten onderwijs, kennisoverdracht moet tot het hoogste (universitaire) onderwijsniveau leiden. De hoogste Nederlandse rechterlijke macht wilde precies weten wanneer kroongetuige P.v.L. de waarheid vertelde. Was het toen hij de belastende verklaring tegen D.D.B. aflegde of was het toen hij zijn belastende verklaring introk? Betrokkene bevestigde toen dat het een vooropgezet scenario was met de door het Nederlandse Openbare Ministerie gefabriceerde valse verklaringen tegen D.D.B. Surinamers in Suriname, als jullie het voortouw willen nemen om in Suriname in actie te komen richting de Nederlandse ambassade om onze leider en volkspresident Desiré Delano Bouterse te ondersteunen en hem een hart onder de riem te steken, zullen ook de Surinamers in (Nederland) diaspora massaal naar het Surinaamse consulaat en ambassade vertoeven om hun steun te betuigen aan de Republiek Suriname, alle Surinamers en in het bijzonder aan het Surinaamse staatshoofd, zijne excellentie president Desiré Delano Bouterse.
Roy Frits Lansdorf

error: Kopiëren mag niet!