Het doel heiligt de middelen?

Het jaar 2014 hebben wij als Surinamers op waardige wijze weggeschoten. De traditionele kerst- en nieuwjaarswensen waren geweldig. De kerken waren vol. Mooie en dure pakken waren uit de kast gehaald. Politici en hoogwaardigheidsbekleders waren op de voorste rijen om gezegend te worden door pastors, paters of dominees. Er zijn toespraken gehouden door geestelijken. Maar één die mij is bij gebleven, is die van pater Kross. Hij vroeg retorisch hoeveel Surinamers de komende dagen in hun mooie kleren zullen aanzitten aan een kerstdiner. Ik citeer: “Terwijl de modder al klaar staat om over enkele weken te gooien in de verkiezingsstrijd.” Volgens hem worden nu de mond, tong en lippen positief gebruikt voor kerstwensen en -liederen. “En over enkele weken worden deze zelfde mond, tong en lippen gebruikt om de verdachtmakingen en laster te uiten. Dit stemt ons tot nadenken.” Einde citaat. Werkelijk een markante uitspraak.
Maar wat mij verbaast, is dat niet eens een week daarna het raak is. Niet alleen het modderfestijn is begonnen. Ook de politieke hoererij en machtsmisbruik vieren hoogtij. Assembleeleden beschuldigen de regering van corruptie. Maar het niet verlenen van quorum, waardoor er niet kan worden vergaderd en toch maandelijks geld wordt ontvangen, is corruptie op topniveau. De meesten van deze gewetenloze gasten hebben een dubbele baan. Meestal bij de overheid en ze krijgen vrij om de vergadering te bezoeken. In plaats van de vergadering te zoeken, zitten ze koffie te drinken op kosten van onze belastingbetalers. Om ons later met geslepen tong te komen vertellen dat het parlementair werk niet alleen uit vergaderen bestaat, is je reinste onzin! Het zijn deze contraproductieve gasten die hemel en aarde bewegen en zich, zelfs in het dodenrijk, oriënteren om in het machtscentrum te komen. Erger nog, bepaalde van hen willen president worden. Ook het politieke overspel is gaande.
Partijleden die jaren lang lid waren van een bepaalde politieke partij zoeken hun heil bij andere partijen. op zich een normaal proces. De oorzaak van hun vertrek is meestal anders dan ze de gemeenschap willen doen geloven. Meestal liggen persoonlijke belangen ten grondslag aan het vertrek. Achteraf komen klagen hoe corrupt de organisatie is, is een aanslag op onze intelligentie. Je had de gelegenheid toen om wat eraan te veranderen en dat heb je nagelaten. Integendeel was je regisseur van het systeem en bent er rijk van geworden. Dit verwerpelijk gedrag van bepaalde politici schijnt normaal te zijn. Omdat wij als samenleving dit gedrag belonen door deze lieden steeds te kiezen als volksvertegenwoordigers.
Vaak wordt vergeten dat deze zelfde gasten toen ze aan de macht waren er een puinhoop van hebben gemaakt. Nog vers in het geheugen is de 400 ton padie die uit een schuur is verdwenen en de in beslag genomen cocaïne die uit de kluis van de politie is verdwenen. De huizen van Somohardjo, waarvoor wij loten hebben gekocht, maar waarvan de trekkingen nooit hebben plaatsgevonden. Om maar niet te praten over de schaamteloze manier van grondroof door voormalige beleidsmakers.
Ook het machtsmisbruik viert hoogtij. Een deel van Suriname is Vaticaanstad geworden, een staat in een staat. Dat deel is in de wurggreep van een aantal invloedrijke politici. Door hun arsenaal aan vermogen zijn ze in staat bijna iedereen te beïnvloeden. Wetteloosheid, bandeloosheid en anarchie schijnen een normale zaak te zijn. Als je wil opkomen voor je democratisch recht, word je verklaard tot vijand nummer één en je moet vrezen voor je leven. Op de ondersteuning van de politie op dat gebied, hoef je niet te rekenen. Die zijn immers ook slachtoffers geworden van dit verwerpelijk gedrag. Op 25 mei hebben wij de gelegenheid deze gasten af te houden van het machtscentrum. Of zullen wij ons wederom laten misleiden door deze gewetenloze gasten? Ze zullen alles doen om aan de macht te komen. Desnoods over lijken heen. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Want….het doel heiligt de middelen.
Robby Amain

error: Kopiëren mag niet!