Suriname voldoet niet aan eisen Amerika over fiscale transparantie

Suriname behoort tot één van de 50 landen die niet voldoen aan de minimale eisen van fiscale transparantie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Amerika. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft op 14 januari het FY 2014 Fiscal Transparency Report (Fiscale transparantierapport) vrijgegeven, waarin deze informatie is opgenomen. Het rapport beoordeelt of regeringen die hulp van de VS ontvangen, wel voldoen aan de minimumeisen van fiscale transparantie. De assessments beoordelen de aanzienlijke volledigheid, betrouwbaarheid en de openbare beschikbaarheid van begrotingsdocumenten. Eveneens beoordeelt het de transparantie van contracten bij de winning van natuurlijke hulpbronnen en licentieprocedures. Fiscale transparantie is een cruciaal element van effectief beheer van de overheidsfinanciën. Het helpt bij het opbouwen van vertrouwen in de markt. Transparantie biedt aan de burgers van een land ook een raamwerk om hun leiders ter verantwoording te roepen.
Geen volledig verslag van Suriname
Suriname brengt volgens het rapport geen volledig verslag uit over de financiële prestaties van een aantal belangrijke staatsbedrijven en aanverwante overheidsovermakingen. De regering voorziet het parlement niet van genoeg informatie om een goed overzicht te hebben over de zaken. De overheid verstrekt geen informatie over concessies voor natuurlijke hulpbronnen. De fiscale transparantie van Suriname zou volgens het rapport kunnen worden verbeterd door het verbeteren van rapportage van contracten van natuurlijke hulpbronnen, het plegen van meer rapportages voor staatsbedrijven en de versterking van de controlefunctie. Het rapport heeft als doel om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse belastingbetaler verzekerd is dat zijn geld op de juiste wijze wordt gebruikt.

error: Kopiëren mag niet!