Treinproject en Constitutioneel Hof afgekeurd door Pahlad

Assembleelid Charles Pahlad (MC/NDP), dat onlangs besloot om de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) te ondersteunen, zegt aan Dagblad Suriname dat hij het treinproject van de regering en de Wet Constitutioneel Hof reeds heeft afgekeurd. Hij zal bij de behandeling van deze wetten en alle andere wetten, die het belang van het volk van Suriname niet voorop stellen, tegen stemmen. Wat de behandeling van de begrotingen van het dienstjaar 2015 aangaat, zegt Pahlad dat hij zijn volledige ondersteuning hieraan gaat verlenen. De goedkeuring van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken geniet bij hem extra prioriteit, omdat hierin de kosten voor de verkiezingen van mei 2015 zijn opgenomen. Bij het afkeuren of niet op tijd goedkeuren van de begrotingen, zouden de verkiezingen in gevaar kunnen komen. Dit deel van de begroting geniet ook ondersteuning van de Nieuw Front-fractie. De Megacombinatie is gisteren met haar fractie bijeen gekomen om te praten over de ontstane situatie in het parlement en over de reguliere werkzaamheden. De convocatie is gestuurd naar alle 21 DNA-leden, die deel uitmaken van de fractie. Pahlad bevestigt dat hij inderdaad een uitnodiging heeft ontvangen, maar uiteindelijk toch besloot om deze niet bij te wonen.
“Pijnlijk hoe Doekhie mij valselijk beschuldigt”
De reden die de parlementariër hiervoor aangeeft, is dat hij de afgelopen dagen flink onder vuur is genomen door zijn partijgenoten, omdat hij openlijk over corruptie heeft gesproken. Het gaat om partijgenoten met wie hij een goede band had en van wie hij nooit gedacht had dat deze ooit leugens over hem zouden verzinnen. Vooral de recente beschuldigingen van partijgenoot Rashied Doekhie hebben de emmer doen overlopen. Doekhie heeft Pahlad ervan beschuldigd dat hij recent nog gelden die bestemd waren voor de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft verduisterd. Volgens de politicus zou het hier om duizenden Amerikaanse dollars gaan die Pahlad als donatie voor de partij van een Surinaamse rijstmagnaat uit het buitenland heeft ontvangen en deze tot nu toe niet aan de partij heeft overgedragen. Doekhie zegt over de nodige bankafschriften te beschikken al bewijs. Echter zal hij deze pas onthullen als ‘Pahlad doorgaat met zijn leugenachtige corruptiekruistocht’. Indien nodig zal ook gebruik worden gemaakt van een naaste familielid van Pahlad die nog meer zaken over de politicus uit de doeken zal doen. Hij waarschuwt Pahlad om te stoppen met zijn leugenachtige praktijken. Pahlad zegt dat het hem pijn doet wanneer iemand, met wie hij zo goed was, hem op dusdanige wijze beschuldigt. “Het zijn leugens en hij mag de bewijzen naar de procureur-generaal brengen”, aldus Pahlad.
“Ik ga mijzelf niet royeren”
Pahlad zegt dat hij het zeer op prijs stelt dat fractieleider Ricardo Panka onlangs in de media heeft aangegeven dat hij nog steeds wordt gerekend tot de MC-fractie. Volgens Panka zou Pahlad één van de weinige DNA-leden zijn die zich in de afgelopen periode correct heeft gedragen als het op het verlenen van quorum ging. Daarnaast deed hij zijn werk zover zijn gezondheid dat toeliet op een juiste wijze. Pahlad zegt dat hij tot het aanzitten van een nieuwe regering NDP’er blijft. Hierna gaat hij voorgoed voor het Nieuw Front werken. Indien de partijleiding zijn houding niet correct vindt, staat het haar vrij om hem te royeren. “Ik ga mezelf niet royeren, omdat de partij mij gevraagd heeft om parlementariër te worden.” De parlementariër zegt wel dat partijvoorzitter Desi Bouterse hem tot nu toe niet heeft benaderd over zijn besluit om de VHP te ondersteunen. Hij ligt er echter ook niet wakker van. Met de houding van Pahlad zal de coalitie bij het nemen van DNA-besluiten, niet zonder meer kunnen rekenen op een meerderheid. De coalitie zal in zulke gevallen blijven steken op een totaal van slechts 25 zetels.
FR

error: Kopiëren mag niet!