Tjin A Tsoi: “Ik ben er voor alle Surinamers”

In Dagblad Suriname van donderdag 8 januari 2015 heeft een artikel gestaan met als titel “Van constructieve tot niet-constructieve bijdragen van Chinese DNA-leden”.
Arthur Tjin A Tsoi, één der in het artikel besproken DNA-leden, wenst naar aanleiding hiervan enkele kritische kanttekeningen te plaatsen. “Op de eerste plaats suggereert het artikel als zou hij in het parlement enkel of vooral de belangen van de Chinese gemeenschap behartigen. Niets is echter minder waar. Arthur Tjin A Tsoi is geboren Surinamer en vertegenwoordigt de belangen van het Surinaamse volk. Dit blijkt gelukkig ook uit het artikel waarin is opgenomen dat hij in zijn kritische opstelling naar de regering toe, zelfs uit de vergaderzaal werd gezet.”
In het artikel wordt de nadruk gelegd op de afkomst van Tjin A Tsoi en nog een andere parlementariër. “Indien de samenleving, mede door de redactie van het artikel, werkelijk de indruk zou krijgen dat parlementariërs zich slechts inzetten voor de etnische groep waarvan zij afstammen, dan zou dat kunnen leiden tot onrust in de gemeenschap.”
Tjin A Tsoi betreurt daarom de wijze waarop het artikel is geredigeerd en wenst de samenleving te benadrukken, dat hij er is voor alle Surinamers en/of het volk van Suriname en niet slechts voor één etnische groep. Hij roept de media ook op om bij het samenstellen en afkondigen van berichten, ernstig rekening te houden met de negatieve invloed die berichten in de samenleving kunnen hebben. “Vooral als zij berichten verspreiden over Surinamers die op het politieke podium staan en/of in openbare functies dienen.”
Tjin A Tsoi merkt ook op dat uit de titel van het artikel, de kritische lezer tot een conclusie zou moeten kunnen komen of de besproken parlementariërs in hun zittingsperiode, als volksvertegenwoordiger wel of geen constructieve bijdrage hebben kunnen leveren aan het wetgevend orgaan waar zij deel van uitmaken. “Helaas zijn daarin voornamelijk feiten verwerkt, die zich buiten de vergaderzaal hebben voorgedaan. Of die feiten correct dan wel onvolledig of vanuit een verkeerde invalshoek zijn benaderd”, laat Tjin A Tsoi voor dit moment buiten beschouwing. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat na lezing van het artikel, geen conclusie kan worden getrokken of de besproken parlementariërs nu wel of geen constructieve bijdrage hebben geleverd aan De Nationale Assemblee”, aldus de parlementariër.

error: Kopiëren mag niet!