Speciaal informatieprogramma voor partners in Redd +

Het duurzame bosbeheer- en bosbeschermingsprogramma Redd + kent naast het voorbereidend projectdocument ook een speciaal informatieprogramma voor alle betrokken partners, zoals de overheid, de Marrons, de Inheemsen en het maatschappelijk middenveld. Het Widening Informed Stakeholders Engagement (Wise for Redd + project) is vooral bedoeld om de capaciteit van de overheid te versterken, hoe om te gaan met speciale doelgroepen in Redd + en hoe hen te betrekken. Anderzijds heeft het als doel vanuit de doelgroepen geïnformeerd te worden, over hoe zij denken het best betrokken te kunnen worden en welke capaciteitversterkende elementen de overheid zou moeten hanteren.
Het uiteindelijk doel van Wise for Redd + is te komen tot een proces waarin overheid, Inheemsen, Marrons en het maatschappelijk middenveld een communicatiemodel hebben, waarin zij op een transparante manier geïnformeerd worden over elkaars processen en leren omgaan met elkaar. Het volledige Redd+ programma moet voor een ieder duidelijk worden. Gesprekken met de partners moeten leiden tot een projectbestuur voor dit communicatiemodel. Hierin worden opgenomen afgevaardigden van de Inheemsen, de Marrons, de overheid, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) en UNDP. Nimos is de officiële uitvoerder van het Redd + project document, terwijl UNDP optreedt als uitvoerend partner belast met het beheer en toekenning van de financiële middelen voor de uitvoering.
Wise en Redd +
Wise for Redd is een volledig zelfstandig programma dat additionele invulling geeft aan een toegevoegde resolutie in het Redd+ projectvoorstel. De resolutie heeft uiteindelijk de doorslag gegeven dat het Redd + projectvoorstel van Suriname kon worden goedgekeurd. Suriname heeft sinds 2008 een lange weg afgelegd voordat in 2013 het Redd+ project voorstel werd goedgekeurd. In het streven het Redd + projectvoorstel goedgekeurd te krijgen, werd geconstateerd dat Suriname samen met andere landen terechtkwam in verschillende conflictsituaties, die vooral te maken hadden met de directe betrokkenheid van onder andere de Inheemsen en Marrons. Suriname heeft meerdere malen beter zijn huiswerk moeten doen om de betrokkenheid van deze belangrijke doelgroepen effectief te garanderen. Deze resolutie moest inhoud geven aan het committeren van de overheid en het vinden van een model hoe de doelgroepen te betrekken en zelf open te staan voor capaciteitsversterking, gericht op het betrekken van de doelgroepen. Pas toen dit als resolutie werd opgenomen in het projectvoorstel, kon in 2013 het projectdocument worden goedgekeurd.
Conservation International
Internationaal werd geconstateerd dat naast Suriname ook Costa Rica, Peru, Kenia en Vanuatu vrijwel identieke conflicten kenden wat betreft de betrokkenheid van doelgroepen in het Redd + document. Het Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs’ (OES), Office of Global Change (OES/EGC), van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten heeft toen een oproep gedaan aan internationale instituten, aanwezig in die landen, mee te dingen naar het opzetten van een project (Wise for Redd+ ) speciaal gericht op betrokkenheid van belanghebbenden in Redd+. Aan dit project zou een apart fonds worden toegekend. Conservation International, ook in Suriname vertegenwoordigd, diende hiervoor een projectvoorstel in en kreeg na goedkeuring zodoende de supervisie over het project Suriname Wise for Redd +.

error: Kopiëren mag niet!