Nog steeds geen oplossing voor bewoners Mandarijnstraat

In een eerdere editie maakte Dagblad Suriname melding van een klacht van een buurtbewoner van Clevia. Rabinderpersad Lachman sprak namens de rest van de buurt zijn ongenoegen uit over de handelingen van Openbare Werken (OW) bij het maken van de straat. Al 4 jaren geven bewoners van de Mandarijnstraat te Clevia aan last te hebben van de slechte wegen en de open riolering/putten, die een gevaar vormen voor de mensen en auto’s die daar rijden. Dat bleek helemaal waar te zijn toen uitgerekend in één van de putten een vuilnisman viel en de bewoners hem eruit moesten helpen. Lachman geeft aan 2 weken terug OW gebeld te hebben, waarbij hem is medegedeeld dat de Staat geen geld heeft om de straat te komen maken. ‘Wat moet ik hiermee? Als OW geen geld heeft, moet iemand anders de zaak komen oplossen. Wij willen alleen dat ze de straat komen maken’, aldus de zeer gebelgde Lachman.
In gesprek met Dagblad Suriname gaf Bobby Doerga van de afdeling Voorlichting aan dat OW inderdaad bezig was met werkzaamheden aan de weg. Later moest OW echter overgaan tot het aantrekken van een andere aannemer, omdat de huidige aannemer het werk niet aankon. Voordat de nieuwe aannemer over kan gaan tot het maken van de weg, moet eerst gekeken worden naar de theoretische aanbestedingen. De facturen moeten ook duidelijk uitgewerkt worden. Al deze procedures vertragen de werkzaamheden. ‘OW vraagt aan deze bewoners nog een beetje geduld’, aldus Doerga.

error: Kopiëren mag niet!