Padieboeren in rep en roer door watertekort

Padieboeren zijn heel erg verontrust over hun padie-aanplant. Dit vanwege het feit dat zij hun arealen niet kunnen bevloeien. De pompen van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject (OWMCP) liggen stil. Er is geen brandstof om de pompen in werking te houden. Volgens landbouwer Peno Ramsamoedj zijn vele boeren bezig met hun derde bemesting. ‘Als wij geen optimale watertoevoer hebben, dan zal de bemesting niet goed verlopen.’ Volgens Ramsamoedj wordt de prijs van kunstmest steeds verhoogd. Hij geeft aan dat de prijs nog een maand geleden fluctueerde tussen SRD 100 en SRD 105. Nu is de prijs volgens hem tussen SRD 105 en SRD 115. Hij zegt dat de verkopers ook aangeven dat er een schaarste is aan kunstmest.
‘De brandstofprijs wordt steeds lager. Ik kan me dus niet voorstellen dat de prijs van kunstmest blijft stijgen’, aldus Ramsamoedj. Hij verwacht dat de minister van LVV de beloofde kunstmest en ureum nog zal verstrekken aan de boeren. ‘Wij gaan steeds dieper in onze zakken en meer in de schulden’, zegt de landbouwer bezorgd. Volgens hem verstrekken de banken geen seizoenleningen. Namens de boeren doet hij een verzoek aan de minister van LVV om de pompen te Wakay weer te laten draaien. De coördinator van LVV regio West, Guido Van der Kooye, geconfronteerd met het probleem van de boeren, zegt dat het hem onbekend is waarom de pompen te Wakay niet functioneren. Hij zegt wel dat de waterstand in de irrigatieleidingen laag is. Volgens hem is de directeur van het OWMCP wel bezig om het probleem te verhelpen. Hij zegt dat de boeren van Wageningen optimale toevoer van water hebben, doordat de pompen functioneren.
Slechts de boeren die water ontvangen via de Nanizwamp kunnen geen water toevoeren naar hun arealen. Dit komt doordat de waterstand in de zwamp laag is. Volgens Van der Kooye is er ondertussen 25.700 hectare aan padie ingezaaid, hetgeen aangeeft dat de prognose van SPBA-voorman Harinanan Oemraw van 21.000 hectare aan inzaai van padie dit seizoen, niet juist is. De LVV-coördinator verwacht een inzaai van bijkans 28.000 hectare. De inzaai verliep volgens schema van het ministerie van LVV tot en met 31 december 2014. Maar het is gebruikelijk dat tot bijkans 3 weken daarna de boeren blijven inzaaien. Deze boeren zijn toch op tijd met de oogst, want zij verbouwen dan kort-groeiende rassen.

error: Kopiëren mag niet!