“Bouterse misbruikt 8 Decembermoorden voor politiek gewin”

Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de Stichting 8 December 1982
Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de Stichting 8 December 1982
De Stichting 8 December 1982 heeft met afschuw geluisterd naar de nieuwjaarsrede van de president, tevens verdachte in het 8 Decemberstrafproces. Hierin werd de mededeling aan de gemeenschap gedaan dat er een waarheids- en verzoeningscommissie gepresenteerd zal worden, ‘zodat wij nader tot elkaar komen, om collectief voorwaarts te kunnen gaan’. “Deze klap in het gezicht van de nabestaanden wordt de president ernstig aangerekend”, zegt Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de stichting. Zij houdt de gemeenschap voor ‘dat onder bevel van Bouterse onder andere op 7 en 8 december 1982 de brandstichtingen, ontvoeringen, folteringen en moorden binnen enkele uren werden uitgevoerd en op 29 november 1986 ten minste 39 mensen in Moiwana zijn vermoord, de held politie-inspecteur Herman Gooding in de nacht van 4 op 5 augustus 1990 na een bezoek aan de militaire politiebrigade te Fort Zeelandia werd vermoord en nog vele andere mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden’.
‘President Bouterse heeft op zijn pro-amnestiemeeting op het Onafhankelijkheidsplein, kort voor de cruciale Krijgsraadzitting van 11 mei, de Decembermoorden gebagatelliseerd. Het waren slechts “vijftien doden in driehonderd jaar”. Hij begreep niet waarom daar zo een ophef over wordt gemaakt. De heer Bouterse doet alsof hij van de prins geen kwaad weet door te vragen dat er onderzoek komt of er in de periode 1975-1992 mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden? De “verdachte president” zou toch moeten weten dat Suriname veroordeeld is voor de mensenrechtenschendingen in Moiwana? Dat er verschillende internationale rapporten verschenen zijn van onder andere het “VN mensenrechtenrapport Wako”, waarin duidelijk naar voren komt dat er mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden, waarbij de slachtoffers zijn gemarteld en vermoord.”
“In 1983 schreef de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in haar ‘Report on the situation of human rights in Suriname’: ‘…zelfs in een land met een zeer grote populatie en vele belangrijke stedelijke centra, zou de plotselinge arrestatie en het vermoorden van vijftien vooraanstaande burgers – de voorzitter van de belangrijkste vakbondsfederatie, de deken van de nationale Orde van Advocaten, de eigenaar van een leidend radiostation, de decaan van de economische faculteit van de nationale universiteit en andere mensen van nationale statuur – de hele natie schokken en diepgaande consequenties hebben voor haar politieke en maatschappelijke leven’. Een andere bron zijn de verklaringen van getuigen en verdachten in het 8 Decemberstrafproces waarin duidelijke schendingen van mensenrechten aan het licht zijn gekomen. Vanuit een mensenrechtenorganisatie is een lijst gepubliceerd met meer dan honderd vermoorde en of vermiste Surinamers in de periode waar hij de bevelhebber en regeringsleider was.” Volgens de stichting zou de gewezen Nederlandse ambassadeur Vegelin van Clearbergen verklaard hebben ‘dat er sterke aanwijzingen zijn dat kolonel Valk, de bevelhebber Bouterse conform het plan “De Zwarte Tulp” geïnstrueerd heeft om een democratisch gekozen regering met geweld omver te werpen’. “Het Hof van Justitie heeft het vonnis van de Krijgsraad met betrekking tot de schorsing van zijn zaak inzake de verdachte E. Ritfeld vernietigd.”
“Bouterse als president wil met deze stijl van politiekvoering, de pijn van de nabestaanden misbruiken voor politiek gewin, en de rechterlijke macht voor de zoveelste keer een klap in het gezicht geven door het strafproces te dwarsbomen met een amnestiewet en de daaruit voortspruitende waarheids- en verzoeningscommissie die nationaal en internationaal op politieke, morele en juridische gronden is verworpen.”
De Stichting 8 December 1982 blijft bij haar eis dat de schorsing van de vervolging met betrekking tot de verdachten, uitgesproken op 11 mei 2012 in de zaak van de Decembermoorden, wordt opgeheven. Ook wil de stichting dat het strafproces tegen alle verdachten, waaronder voormalig legerleider Bouterse en de overige verdachten die geen beroep hebben aangetekend tegen voormelde uitspraak van de Krijgsraad, wordt voortgezet. De verdachte Desi Bouterse moet de moed opbrengen om voor de rechter te verschijnen en de waarheid vertellen, meent de stichting.

error: Kopiëren mag niet!