Eerlijkheid moeilijke zaak: geen corruptie maar ‘grani’

Het is ongelooflijk maar waar. De onwrikbare vriendschap tussen ‘Veeru’ en ‘Jai’ is niet meer in tact zoals het in de hoogtijdagen was. Met ‘Veeru’ en ‘Jai’ doelen we op de voormalige coupleider/bevelhebber en de huidige NDP-voorzitter, regeringsleider/staatshoofd en president Desi Bouterse en zijn politieke kompaan, ondernemer en zanger Charles Pahlad. De vriendschap van Veeru en Jai is exemplarisch voor de kenners van de Bollywood-filmindustrie van de legendarische cultfilm ‘Sholay’. Het lied waarin de twee figuren eeuwige vriendschapstrouw aan elkaar beloven, wordt nog steeds samen door vrienden gezongen, en dat hebben Oom Desi en Oom Challi ook gedaan, en wel in de originele versie in het Hindi. Waar Veeru en Jai nog steeds bij elkaar zijn, is er een breuk getreden tussen de politici Bouterse en Pahlad. De ondernemer/zanger/het DNA-lid is al de tijd een rasechte NDP’er geweest. Enige maanden terug kwam zijn positie binnen de NDP in het geding. Kennelijk had dat te maken met de leeftijd, de sterkte van het politieke draagvlak (kwantitatief/kwalitatief) en sterke politieke concurrentie in Wanica van mede-NDP’ers, die nauwer in verband staan met de staatsgreep van ‘80. De positie van de NDP’er kwam wankel te staan op weg naar de verkiezingen, vanwege de wedijver in de partij om de strijd aan te voeren in het broeierige district Wanica. Met name de NDP en de VHP maken zich op om hier een zware strijd met elkaar aan te gaan. Dat de rol en betekenis van de eerste generatie NDP’er aan het afnemen was, bleek in de kwestie van het politieke leiderschap in het district Wanica in het kader van de verkiezingen waar hij het onderspit moest delven. Duidelijker werd het tijdens de plichtplegingen rond het ziekenhuis in Wanica. Waar aanvankelijk een rol was weggelegd voor Pahlad, bleek later dat hij buiten spel was gezet. Wanneer de eerste stappen zullen worden gezet voor de oprichting van het gebouw zal de politieke credit door anderen voor de partij worden geclaimd. Door de NDP’er wordt de indruk gewekt dat het dc-schap van Wanica van zijn zoon niets van doen heeft met zijn diepe betrokkenheid in de NDP en zijn intieme relatie met de partijvoorzitter en de president, maar deze uitspraak is niet geloofwaardig in de eerste plaats omdat er een overvloed aan meer gekwalificeerde personen gemakkelijk te vinden was/is in het laagdrempelige district om deze job beter te vervullen. Het afkalven van de positie van Pahlad bleek ook uit het muteren van de dc van Wanica naar Saramacca. De goed geschoolde dc heeft nooit de ruimte gehad en is nooit aangemoedigd door de NDP-top om in de politieke voetsporen van zijn minder geschoolde vader te treden. Het heeft er veel weg van dat de NDP, Pahlad heeft misbruikt en hem heeft afgedankt toen men hem niet meer nodig had. Pahlad is altijd loyaal geweest aan de NDP en de partijvoorzitter. Zijn loyaliteit ging zover dat hij wetende dat het zowel in de periode 1996-2000 als vanaf het prille begin in 2010 goed verkeerd ging met de staatsmiddelen, nooit een punt ervan heeft gemaakt. Als deze politicus nu aangeeft dat het om de corruptie gaat, dan is dat niet geloofwaardig. De corruptie is niet nu ontdekt. Vanaf eind 2010 tot heden zijn er continue op- en aanmerkingen geweest en zelfs schandalen van groot formaat. De vraag rijst of hij bij de NDP was weg gegaan als niet aan zijn stoelpoten was gezaagd in Wanica. Het is duidelijk dat de NDP’er een tweederangs positie in de NDP niet accepteert. Het is voor hem niet acceptabel om alleen lid van de NDP te zijn. Het gaat om corruptie zegt de politicus, maar welke garantie heeft hij dat het bij de VHP beter zal zijn? De NDP’er was erbij toen tijdens Venetiaan 3 de anticorruptiewet werd ingediend door de VHP-Juspol-minister, nu VHP-voorzitter, en hoe het is getorpedeerd. De NDP’er weet ook waarom het de huidige regering niet is gelukt een anticorruptiewet voor te leggen aan de DNA. De politicus heeft nooit kenbaar gemaakt of in enige mate laten blijken dat corruptie een hoofdprioriteit was van hem als DNA-lid. Zal hij nu enkele zaken voorhouden aan de pg? Opmerkelijk is ook dat de VHP-voorzitter hier een DNA-lid omarmt, die actief de Amnestiewet van 2012 heeft ondersteund en ook ervoor heeft gestemd. Of doen we het later af met een publieke sorry zoals het aan toegaat binnen de G7?
De ware reden voor het overstappen van de NDP’er naar de VHP is de ‘grani’, de erkenning, en dat is duidelijk gezegd door de partijvoorzitter waartoe de politicus nu treedt. De politicus heeft dag en nacht gewerkt en heeft de erkenning niet gehad. De politicus had er beter aan gedaan om de daadwerkelijke reden kenbaar te maken. Binnen de NDP is het thans duidelijk dat men steeds terug grijpt naar de revolutie. Bij nagenoeg elke rede van de president verwijst hij naar de gewapende omverwerping van de regering in 1980. De meest belangrijke en vertrouwde vrienden van de NDP-voorzitter zijn derhalve ook zijn wapenbroeders. He gaat dan om de militairen en de radicale mensen van de volksmilitie, de bijna-militairen. De rest is er wel, maar zullen nooit intiemer met de partijmensen worden dan zijn militaire broeders. Een andere belangrijke groep zijn de intellectuelen (burgers) die begin jaren ’80 vorm hebben gegeven aan de nieuwe inrichting van de staat en aan de zogenaamde revolutie een politiek gezicht hebben gegeven. Dit laatste was trouwens een proces in verband waarmee ook doden te betreuren waren. Overlopers worden als helden in beide kampen omarmd en ook nu is dat het geval. Geen van beide zijden geeft wat om politiek moraal en dus zal geen van beide zijden iets kunnen doen aan de welig tierende corruptie. Aan een eeuwig lijkende vriendschap a la Veeru en Jai is toch een einde gekomen. De Surinaamse politiek bleek het probate middel als splijtzwam.

error: Kopiëren mag niet!