De Nieuwe Leeuw komt met middenblok

Binnen enkele weken zal het veelbesproken middenblok een feit moeten zijn. Voorzitter Dharm Mungra van De Nieuwe Leeuw (DNL), één van de initiatiefnemers, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat, ondanks alle verschuivingen op het politieke veld, zijn partij nog steeds voorstaander is van een derde combinatie, het zogenaamde middenblok. Volgens Mungra is er altijd in Suriname een behoefte geweest naar een middenkoers. Nu is het groter dan ooit en heeft DNL het op zich genomen om aan die middenkoers te gaan trekken. De partij is al een tijdje bezig om met politieke organisaties te praten. Volgens de politicus zal het resultaat hiervan veel voordelen met zich meebrengen. Wat hij opmerkt, is dat bepaalde grote spelers niet blij zijn met de opkomst van de middenstroming. Volgens de DNL-topper weet men dat er veel zwevende kiezers zijn. Met de verharding in de politiekvoering, waarbij politieke tegenstanders vijandig naar elkaar toe optreden, merkt Mungra op dat de zwevers nog meer op zoek gaan naar een neutraliserende factor. “De middenkoers zal voor die politieke rust zorgen, waarnaar de kiezer op zoek is”, stelt de DNL-voorzitter.
‘Vrees bij andere combinaties is groot’
Mungra zegt dat de aanvallen om de middengroep uit elkaar te halen steeds komen. Mensen worden volgens Mungra gelokt om uit eigen belang naar andere partijen toe te stappen en in andere gevallen de identiteit van hun eigen partij op te geven. “Uit pure belangenoverwegingen hebben deze politici zich laten verleiden om in bepaalde hoeken te gaan”, aldus de politicus. De overstappers hebben het niet gemakkelijker gemaakt voor DNL. De overgebleven partijen zijn volgens Mungra partijen die hun eigen ideaal hebben overgehouden. In eerste instantie was bekend gemaakt dat Abop, NS, het NF/VHP-assembleelid Lekhram Soerdjan (VHP) en Soedeshchand Jairam (PVF) trekkers waren van deze samenwerking. Ondertussen heeft de PVF haar ogen gericht op een samenwerking met de NPS, de Abop wil een goede samenwerking behouden met de NDP, terwijl NS geen duidelijk besluit kan nemen.
Marinus Bee, die voorzitter is van het congresbestuur van Abop, heeft wel eerder aangegeven dat de partij officieel in januari /februari een eindbesluit zal nemen. Mungra zegt dat de voorzitters van de partijen die op de jaarafsluiting van de paarse partij aanwezig waren, niet officieel hebben aangegeven dat zij met de NDP zullen werken. “Enkele van hen waren daar, omdat zij waren uitgenodigd. Mensen hunkeren naar een middenblok, de achterban roept ernaar”, aldus Mungra.

error: Kopiëren mag niet!