Nieuwjaarsboodschap DOE

Wereldwijd leven wij in een tijd van verandering en als deel van de wereld verandert ons prachtig land mee, tenminste dat denken wij……dat hopen wij. De partij DOE vindt dat wij als volk niet langer moeten blijven denken en hopen, maar daadwerkelijk de juiste acties moeten nemen om verandering in Suriname en onder Surinamers te realiseren. Wij vinden namelijk dat de pogingen die tot nu toe zijn ondernomen om verandering te brengen niet altijd tot verbetering hebben geleid. Wayne. W. Dyer, Amerikaans schrijver en psychotherapeut geeft aan de manier waarop je naar zaken kijkt te veranderen, zodat ook zaken waar je naar kijkt veranderen zullen. Hiermee stimuleert hij de juiste oorzaak te vinden en de juiste acties te ondernemen, waardoor verandering op elk niveau zal leiden tot verbetering. De manier waarop naar veranderingen gekeken wordt, bepaalt dus of men wel of niet in staat is verandering te dromen en tot stand te brengen.
Iedere Surinamer zal bij de goede voornemens voor dit jaar zichzelf de vragen stellen:
– Wat wil ik veranderen?
– Hoe moet ik een nieuwe kijk op zaken ontwikkelen zodat ik de dingen die ik wil veranderen ook in veranderend perspectief kan zien en uitvoeren?
De verandering bij onszelf moeten we namelijk ook zien als een bijdrage om veranderingen op nationaal niveau tot stand te helpen brengen. Wij nodigen u uit tot anders denken over twee van onze speerpunten, omdat wij geloven dat a kenki musu kon!
Anti corruptie
Iedereen in Suriname ervaart de gevolgen van corruptie, die onze natie decennia lang in een wurggreep houdt en zich hoe langer hoe meer verspreid. Helaas is het ook deze regering nog niet gelukt de anti corruptie wet te behandelen in het parlement. De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van corruptie zijn daarom ook uitgebleven. Het is duidelijk dat de manier waarop opeenvolgende regeringen naar corruptie kijken niet is veranderd. Dat is de reden waarom zij op dit punt niets hebben kunnen veranderen.
We zullen dus als individu en als samenleving anders tegen het corruptie probleem aan moeten kijken; wij moeten het zelf oplossen! Om u te stimuleren anders naar deze issue te kijken stelt de DOEpartij het volgende voor:
– De vraag wat doet corruptie met mij, zal er ongetwijfeld toe leiden dat uw eigen bijdrage bij het in standhouden van corruptie af zal nemen.
– De vraag wat doet het met ons als samenleving; zal ongetwijfeld ertoe leiden dat wij een kritische houding gaan ontwikkelen en ons ertegen zullen verzetten.
Leiderschap
Een ander speerpunt is dienstbaar leiderschap. Leider kun je thuis, op het werk, in een vereniging en op beleidsniveau zijn. In dit kader spreken wij tot alle Surinamers, maar in het bijzonder tot hen die ambities hebben om ons volk te leiden in een veranderende wereld.
– U bent leider van uw gezin. Ga na wat u op dit vlak wil veranderen?
– Ontwikkel een nieuwe frisse kijk op wat u wil veranderen en zet de stappen die het mogelijk moeten maken.
Onze kinderen hebben stabiele gezinnen nodig. Om dit te realiseren is het voor ons als opvoeders belangrijk ons denken te veranderen.
De ministeries die de ontwikkeling van kinderen in hun takenpakket hebben zouden dringend anders moeten kijken naar wat ze doen. Daadwerkelijke verandering is nodig om de kansen van onze kinderen te vergroten en hen weerbaar te maken tegen alle kwaad.
Buurt- en sport verenigingen moeten nog meer doen om talent en creativiteit te ontdekken en te stimuleren. Het zelfbeeld van veel van onze kinderen moet beter worden.
Met betrekking tot de relatie tussen leiderschap en de aanstaande verkiezing voor volksvertegenwoordigers het volgende:
DOE constateert dat de wijze waarop tot nu toe campagne is gevoerd weinig te maken heeft met verandering in denken. Volgens ons moet er campagne gevoerd worden op basis van een visie en argumenten om de gunst van de kiezer te verwerven, om regeerverantwoordelijkheid te kunnen dragen.
De harde werkelijkheid is echter dat leiders,
– Op de man en niet op de bal spelen. De benadering is negatief.
– Proberen het volk gevangen te houden in kampen van vóór en tegen
– Vasthouden aan een systeem om vijandbeelden op te roepen door te wijzen naar het verleden, zonder fundamentele oplossingen aan te dragen op weg naar de toekomst
– Proberen hun eigen ego of club de hemel in te prijzen en de vermeende tegenpartij te verguizen.
– Zich niet schamen om kiezers te lokken/ verblinden met geld en loze beloften
Tientallen jaren is dit het beeld. Het getuigd, volgens DOE, van weinig respect voor de kiezers en ook een gebrek aan visie met betrekking tot waar wij als land naar toe willen. Geen wonder dat de pogingen tot veranderingen steeds weer schipbreuk lijden.
Bij DOE kijken wij anders naar de verkiezing. Wij denken in termen van oplossingen en niet in termen van conflicten. Daarom geloven wij dat onze partij in staat is de kansen op verandering voor Suriname en Surinamers serieus en blijvend te kunnen beïnvloeden. Wij praten met kiezers over hun persoonlijke ontwikkeling en over hun bijdrage aan de ontwikkeling van ons land en over het profiel van bestuurders die hen daarbij kunnen dienen. Deze manier van campagne voeren zal verandering brengen, omdat die verandering begint bij de ontwikkelingskeuze die u op 25 mei 2015 zal maken. Mogen de woorden van Nelson Mandela in dit kader ons inspireren: Conflicten bedreigen niet alleen de vooruitgang die we al hebben geboekt, maar ook onze gemeenschappelijke toekomst.
DOE partij wenst aan u allen een nieuwjaar met respect voor elkaar.

error: Kopiëren mag niet!