EBS heeft al plannen voor de komende 15 jaren

Samuel Mehairjan, manager Transmission & Distribution van de EBS (foto: Kevin Ngadimin)
Samuel Mehairjan, manager Transmission & Distribution van de EBS (foto: Kevin Ngadimin)
‘Wij hebben al nagedacht over hoe de komende 15 jaren eruit moeten zien’, zegt Samuel Mehairjan, manager Transmission & Distribution van de EBS. Dit zegt hij naar aanleiding van de trend die in Suriname merkbaar is waarbij de vraag naar stroom groter is dan het aanbod en de gap tussen de twee heel snel in omvang toeneemt. Indien er niet gauw een inhaalslag wordt gepleegd, kan dit nare gevolgen hebben voor de economische groei en ontwikkeling van het land. Mehairjan onderkent dit. ‘Een land valt en staat met de beschikbaarstelling van energie aan de burgers.’ Volgens hem zijn alle plannen op tafel en weet men ook al hoe de problemen waarmee het bedrijf kampt, opgelost zullen worden. Waar het nu om gaat, is dat het product verkocht wordt. Dit met het doel geld te genereren.
Op korte termijn zullen de dringend nodige investeringen in het distributienetwerk gedaan worden. Dit houdt onder andere in dat overbelaste transmissie transformatoren en lijnen, vooral in Noord, versterkt zullen worden. Het is belangrijk dat er nieuwe onderstations komen, zodat er meer lijnen gebracht kunnen worden naar gebieden waar dat nodig is. Hiervoor zullen alvast de meeropbrengsten van SRD 4-6 miljoen uit de verhoogde energietarieven gebruikt worden. Een deel van de financiering voor deze projecten is al geregeld. De International Development Bank (IDB) heeft reeds $30 miljoen ter beschikking gesteld voor een aantal van deze projecten. Voor het Staatsolie 9161 kV transmissieproject is er 16 miljoen en voor het project voor een onderstation aan de Martin Luther Kingweg heeft men 5 miljoen ter beschikking. In de IDB-leningen zitten ook nog solarprojecten inbegrepen. Voor de nieuwe projecten over de periode 2015 zal nog eens $80 -90 miljoen nodig zijn. Op lange termijn wordt gekeken naar vervanging van de kosten intensieve dieselmotoren, hetgeen niet betekent dat deze weggegooid zullen worden.
De dieselmotoren zullen in geval van nood, bij stroomtekorten ten gevolge van piekperioden, alsnog worden ingezet. Verder zal er gekeken worden naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor energieopwekking voor wat betreft hernieuwbare energie. Op dit moment bekijkt men de mogelijkheden met gas, fossiele brandstof, hydro en solar energie. Kernenergie is geen optie voor de EBS. Ook van belang is het blijven investeren in kennis, innovatie en in human capital. De moderne machines zijn allemaal ‘high tech’ en eisen dan ook geschoold personeel om die te kunnen besturen. Om enigszins gelijke tred te houden met de vraag en de overige ontwikkelingen zou de EBS met bijkans 100-150 megawatt per jaar moeten groeien. Ook zou een jaarinvestering in het totale bedrijf van ruim $ 500 miljoen nodig zijn.

error: Kopiëren mag niet!