Rationalisatie energietarieven noodzaak voor ontwikkeling energiesector

Er is de laatste tijd veel discussie in Suriname over hernieuwbare energie en hoe de overstap gemaakt zou moeten worden naar duurzame en milieuvriendelijke vormen van energieopwekking. Dat deze vormen van energieopwekking niet noodzakelijk goedkoper zijn, wordt vaker buiten beschouwing gelaten. Ook staat de Surinamer, die de laagste stroomtarieven betaalt van alle landen in de regio, niet onder druk om de overstap naar deze duurzame energieopwekmethoden te maken. “Zolang energie goedkoop is, gaat men niet geprikkeld zijn om over te stappen op andere vormen zoals zonne-energie en dergelijke, die duurder uitvallen”, zegt Samuel Mehairjan, manager Transmission & Distribution van de EBS en tevens professor High-Voltage Engineering & Power System Engineering. Dus is het rationaliseren van de tarieven noodzakelijk. Er moet volgens hem, bij het zoeken naar alternatieve opwekkingsvormen, vooral gekeken worden naar hoe er zo goedkoop mogelijk stroom kan worden opgewekt. Verder kunnen bedrijven en huishoudens zichzelf helpen door het aanschaffen van energiezuinige verbruiksapparaten te overwegen. Met de verhoging van de energietarieven, voor bijvoorbeeld het hotelwezen, zal deze sector nu wel moeten kijken naar manieren waarop zij efficiënter met stroom kan omgaan. Zo kan het onnodig aanhouden van airco’s op hotelkamers, terwijl de gasten niet in de kamer aanwezig zijn, door middel van een pasjessysteem automatisch worden voorkomen. Hierdoor alleen zal er enorm veel energie bespaard worden. Ook kan er een systeem gebruikt worden waarbij water voor gebruik in hotels overdag door zonne-energie verwarmd wordt. De EBS biedt aan haar klanten de optie voor gratis ondersteuning met de uitvoering van energie-efficiëntie programma’s. De overheid heeft laten blijken dat zij de opwekking van energie zoveel als mogelijk aan de markt wenst over te laten. Dit is ook in andere landen op de wereld het geval. De distributie blijft echter wel in handen van de staat, om te voorkomen dat groepen mensen zonder stroom komen te zitten.

error: Kopiëren mag niet!