Belfort legt de nadruk op discipline binnen BBS

Minister Edward Belfort van Justitie en Politie onderkende in zijn spreekbeurt op de jaarafsluiting van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) de verrichtingen van de dienst toen hij onder meer zei dat mede dankzij deze dienst rechters, hoogwaardigheidsbekleders en overheidsgebouwen goed worden bewaakt. Hij maande de BBS’ers echter aan hun werk met meer ernst en discipline aan te pakken en alles na te laten, waarmee de dienst in een kwaad daglicht zou kunnen worden gebracht.
Belfort zegt dat de regering haar best doet om te investeren in deze dienst. Maar daartegenover verwacht hij meer broederschap, collegialiteit en dienstbaarheid van de BBS-agenten. Minister Belfort legt de nadruk op hoe belangrijk discipline is en dat het invloed heeft op alles wat je doet.
Het waarnemend diensthoofd, majoor Blokland gaf aan dat het afgelopen jaar goed is verlopen. De BSS’ers hebben hun werk naar behoren gedaan.Voor 2015 zijn er enkel projecten gepland waaronder bezoldiging van de BSS’ers, opleiding van de onderofficieren en uitbreiding van een departement in Nickerie.
De BBS wordt anno 2012 onder andere ingezet bij de bewaking van overheidsgebouwen, de beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders en in het bijzonder gerechtelijke ambtenaren, assistentie aan het Korps Politie Suriname (KPS), alsook de begeleiding van geld- en waarde transporten.

error: Kopiëren mag niet!