Opstand Duisburg: Gedetineerde steekt lid A-Team in schouder

front2opstandGedetineerden hebben maandagmorgen rond 09.00 uur matrassen in brand gestoken, welke in de gang van de Penitentiaire Inrichting Duisburg (PID) waren opgeslagen. Inspecteur Dilipkoemar Bhattoe van politie Flora heeft bevestigd dat de gedetineerden in opstand zijn gekomen. Het werd heel rumoerig, omdat er in die ruimte 57 gedetineerden waren opgesloten. Uit informatie die Dagblad Suriname heeft bereikt, blijkt dat er eerder plannen waren beraamd om uit te breken. Er was afgesproken dat een van de gedetineerden naar de broeder zou gaan voor behandeling. Hij zou de broeder, die ook een wapendrager is, overvallen en hem in gijzeling nemen om vervolgens de rest van de penitentiaire ambtenaren (pa’s) onder druk te zetten om de inrichting ongestoord te kunnen verlaten. De gedetineerde, een zekere W., begaf zich bij de broeder, echter werd hem de toegang verboden. W. haalde toen een mes tevoorschijn en probeerde de pa daarmee te lijf te gaan. De toegangsdeur was vanwege de informatie door de directie op slot gedaan. W. kon de cipier daardoor niet verwonden. Volgens de informant hebben de gedetineerden 2 leiders die de opstand leidden, te weten W. en B.
Na deze actie werd de politie en de brandweer ingeschakeld. De brandweer had het vuur snel onder controle. Na de bluswerkzaamheden werd celcontrole uitgevoerd. Verschillende politie-eenheden waren ter plekke om assistentie te verlenen bij de onderdrukking van de opstand en om eventueel vluchtgevaar te voorkomen. Terwijl men bezig was met de controle, stak W. met hetzelfde mes een lid van het Arrestatie Team in zijn schouder. Het mes werd hem door de politie afhandig gemaakt. Daarnaast heeft men ook een metalen steekvoorwerp (priem) in beslag genomen. De verwonde politieman is buiten levensgevaar.
De directeur van de PID, Aniel Ramadhin, geeft aan dat door kordaat optreden van de leiding erger is voorkomen. De gedetineerden hadden 2 matrassen op verschillende plaatsen in brand bestoken om de toegang van de ambtenaren van de betreffende afdeling te belemmeren. ‘Er wordt in ieder geval maatregelen getroffen tegen degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan de verschillende strafbare feiten door het creëren van deze opkomende opstand.’ Ten aanzien van de aangerichte vernielingen, de verwonding van een politieman en bedreigingen in de richting van de ambtenaren toe, worden de schuldige gedetineerden strafrechtelijk vervolgd. De leiding heeft het besluit vooralsnog niet genomen contra de leiders van de groep of zij wel dan niet worden overgeplaatst naar een andere inrichting. ‘In zulke gevallen wordt nagegaan hoeveel mensen de leiding hadden en dan worden zij uit elkaar gehaald om de concentratie te verbreken’, vertelt Ramadhin.
Het is opvallend dat vrijwel elk jaar tegen deze tijd gedetineerden brandbare spullen, zoals kleding en andere zaken, in brand steken. Zij proberen op deze wijze chaos te creëren om eventueel te kunnen vluchten. Niemand wil met de jaarwisseling in het cellenhuis blijven. Er zijn verschillende bluswagens van de brandweer ter plaatse geweest. Er wordt hard gewerkt aan normalisatie van de toestand.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!