Nickerie telt momenteel 5 betaalde ‘districtscommissarissen’

Zeer merkwaardig maar het is een feit dat Nickerie, naast de huidige districtscommissaris, Wedperkash Joeloemsingh, op dit moment maar liefst 4 andere districtscommissarissen telt. Het mooie ervan is ook dat sommigen van hen zich nu al opmaken om na de komende verkiezing weer hun functie als van oudsher te bekleden. Allen ontvangen gelden van de overheid vanwege hun functie van districtscommissaris, ongeacht of ze werkzaam zijn of niet. Lachminarain Doebay krijgt zijn salaris ondanks zijn veroordeling voor mishandeling. Hij had een man dusdanige slagen toegebracht met een remkabel dat die er letsels van had overgehouden. Het slachtoffer had een privévoertuig van Doebay doorverkocht.
Shankar Bhagwatpersad, die vrijgesproken is voor fraude, bleef eerst gewoon zijn salaris ontvangen en krijgt nu normaal zijn pensioen. Bhagwatpersad Shankar en 6 andere medewerkers van het commissariaat werd fraude en knevelarij verweten. De ontheven Harriet Ramdhin ontvangt nog steeds haar vol salaris en Rashied Doekhie, die zijn periode heeft uitgezeten als districtscommissaris, geniet nu van zijn pensioen. Districtscommissaris Joeloemsingh zegt aan Dagblad Suriname dat dit de normale procedure is binnen de ambtenarij. Ook is het altijd en bij elke regering zo dat districtscommissarissen vervangen worden naarmate de politieke constellatie veranderd. Hij vindt hier niets ongewoons aan.
Aangezien geen van de districtscommissarissen ontslagen, maar slechts ontheven zijn op basis van ‘gewijzigde beleidsinzichten’, blijven zij formeel in dienst. De functie van dc is overigens niet aan een termijn gebonden. Het dc-schap is net als het bemannen van een ambassadepost, een politiek zoethoudertje. Politieke loyalisten worden doorgaans op deze wijze beloond voor bewezen diensten aan de partij. Als het politieke getij keert, worden deze ambtenaren teruggeroepen en mogen zij thuis zitten, niets doen en genieten van de belastinggelden van de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!