Irma Abdoelaziz neemt op feestelijke wijze afscheid van RGD

irmaGewezen verpleegkundig directeur Irma Abdoelaziz-Djabarkhan van de RGD nam vrijdag officieel afscheid van de RGD vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Enkele maanden geleden ging zij reeds met vervroegd pensioen. Abdoelaziz die er 23 dienstjaren op heeft zitten bij de RGD, gaf te kennen dat zij haar krachten zal blijven geven aan de ‘primairy health care’ in Suriname. Zij vindt het jammer om te moeten gaan, maar tevens beseft ze dat dit de natuurlijke gang van zaken is. Haar afscheid werd feestelijk gevierd met directie, staf en personeel van de RGD. De algemeen directeur van de RGD, Malti Sardjoe, en de overige directieleden huldigden Abdoelaziz voor het werk dat zij in de 40 jaren heeft verricht. Abdoelaziz heeft samen met Sardjoe de basis gelegd voor de architectuur van het nieuwe RGD-gebouw. Er is recentelijk onder haar bestuur met de opleiding tot verloskundige gestart, waar reeds 8 verloskundigen zijn opgeleid. Ook zijn er 17 schoolverpleegkundigen opgeleid. Voorts heeft Abdoelaziz gewerkt aan het helpen opleiden van RGD-medewerkers zodat zij beter kunnen integreren in het werk waar ze mee bezig zijn.
Zowel Sardjoe als Abdoelaziz gaf aan dat de samenwerking tussen hen niet altijd even vlot verliep en dat er weleens verschil van mening was. Beiden zouden hebben geprobeerd steeds het algemeen belang voorop te stellen. “De werkstijl van mevrouw Sardjoe wekte soms irritaties op, maar het heeft toch wel vruchten afgeworpen”, zei Abdoeaziz tijdens haar dankwoord. Tijdens het presenteren van een korte autobiografie van Abdoelaziz zei Sardjoe grappend dat Abdoelaziz, als zij boos was, ‘als een tornado’ tekeer kon gaan op de werkvloer, maar dat zij achteraf wel altijd haar verontschuldigingen aanbood. Ook de kinderen van de gewezen verpleegkundig directeur brachten op emotionele wijze naar voren wat hun moeder voor hen betekend heeft en nog betekent. Zij keken ernaar uit om meer tijd met haar te kunnen doorbrengen nu zij directeur af is. “Ik ben niet bang dat de RGD zal ophouden te bestaan, want de RGD is onbeatable’, zei Abdoelaziz. Er is volgens Sardjoe nog niemand aangewezen om invulling te geven aan de functie van de verpleegkundig directeur.

error: Kopiëren mag niet!