Regering dient suppletoire begroting in voor treinproject en goudparticipatie

NF/VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien zegt aan Dagblad Suriname dat de toenemende buitenlandse schuld van Suriname hem veel zorgen baart. Gajadien zegt dat de regering deze week een nota van wijziging heeft ingediend voor de begrotingen van 2014, waarin zij de financiering van het treinproject heeft opgenomen. Het treinproject omvat een kostenplaatje van Euro 130 miljoen. De volksvertegenwoordiger legt uit dat in de nota van wijziging ook is opgenomen de kosten voor de onlangs gestarte participatie aan de goudindustrie met goud multinational Newmont. De regering kan volgens hem onmogelijk een aanvulling hiervoor dienen, omdat niet zij, maar Staatsolie rechtsreeks hieraan participeert. Het niet rechtstreeks participeren van de Staat Suriname in het Merian Goudproject heeft als voordeel dat de Staat geen additionele buitenlandse lening hoeft aan te gaan om de participatie te financieren. ‘Waarom vragen zij dan wel geld voor dit project?’, vraagt Gajadien zich af. De parlementariër zegt dat hij hiermee duidelijk concludeert dat de regering kwaadwillig de begrotingen wil opvoeren alleen om te zorgen dat het zogenaamde BBP hoger wordt en daarmee men meer kan lenen.
Buitenlandse schuld in 2015 mogelijk meer dan USD 2.5 miljard
De parlementariër zegt zich bijzonder zorgen te maken over de buitenlandse staatsschuld, die intussen boven de USD 1 miljard is geklommen. Volgens statistieken van het Bureau voor de Staatsschuld is deze van een bedrag van USD 977.1 miljoen in januari geklommen naar USD 1.067,1 miljard per 31 oktober 2014. Met Euro 130 miljoen van het treinproject erbij zal het voor desastreuse gevolgen zorgen. Gajadien stelt dat indien de begroting van 2015 in haar huidige stand wordt goedgekeurd, het een regelrechte ramp zal zijn voor dit land. Deze stelling is gebaseerd op het feit dat in die begroting eveneens een extra buitenlandse schuld van bijkans USD 1 miljard is opgenomen. Dat zou betekenen dat wij ongeveer op USD 2 miljard zouden komen. Met de binnenlandse schuld en het treinproject erbij zal dat in 2015 de pan uitvliegen naar een bedrag hoger dan USD 2.5 miljard. De regering heeft volgens de volksvertegenwoordiger een te verspillend beleid gevoerd. Was het nog zo dat de totale buitenlandse staatschuld in augustus 2010 nog op USD 250 miljoen zat, ziet hij nu dat dat in het afgelopen vier jaar is toegenomen met een bedrag van meer dan USD 750 miljoen. Het geleende bedrag zal uiteindelijk in valuta moeten worden terugbetaald, wat tegelijkertijd betekent dat het geld middels bijvoorbeeld de export of toerisme zal moeten worden verdiend. Het treinproject is in geen enkel regeringsplan opgenomen. Dit getuigt volgens hem niet van behoorlijk bestuur. Gajadien vindt het daarom geen gezonde zaak dat de huidige regering probeert om de schulden constant voor de samenleving te verhogen. ‘Waarschijnlijk wil men een projectcontract tekenen, waarbij men geëist heeft om het bedrag van Euro 130 miljoen op de begrotingen op te nemen’, aldus de volksvertegenwoordiger.
Nieuwe regering zal showprojecten aan een kant schuiven
De politicus zegt dat het standpunt van de combinatie van zeven samenwerkende partijen (VHP, NPS, KTPI, PL, BEP, SPA, DA’91) duidelijk is. Elke uitvoerder en financierder moet volgens hem rekening houden dat wanneer zij contracten in deze periode tekenen en deze niet voldoen aan regels van goed bestuur, doelmatigheid en rechtmatigheid, het dan hun eigen risico is. De komende regering zal volgens Gajadien niet opdraaien voor onnodige kosten die gemaakt worden ten laste van de samenleving. ‘Het kan niet zo zijn dat een ‘toevallige regering’ de samenleving zit te verbinden en het volk er dupe van wordt’, aldus de VHP’er.
FR

error: Kopiëren mag niet!