Santokhi: “Mammoetblok heeft voorlopig geen ruimte voor nieuwe partijen”

SantokhiDe voorzitter van Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Chandrikapersad Santokhi, zegt aan Dagblad Suriname dat het op dit moment uitgesloten is dat nieuwe partijen worden toegelaten tot de combinatie van zeven samenwerkende partijen (VHP, NPS, BEP, PL, KTPI, SPA en DA’91). Volgens Santokhi zijn de verschillende posities op de lijsten intussen al ingevuld. Het is wel mogelijk dat andere partijen een billaterale samenwerking met één van de zeven partners aangaan. Anderhalve week geleden is er overeenstemming bereikt in de combinatie over de verdeling van de 750 ressortraadposities en 106 districtsraadposities. Bij de verdeling hebben de partners zich laten leiden door deskundigen die uitgangspunten geformuleerd hebben op basis waarvan de verdeling zou kunnen plaatsvinden. De zeven politieke leiders hebben volgens Santokhi een politiek component aan toegevoegd. Gestreefd wordt om bepaalde partijen in voor hun minder populaire gebieden zichtbaar te maken. Volgens de VHP-leider is hierbij een goede onderhandeling gevoerd dat geleid heeft tot overeenstemming. De partijvoorzitter geeft toe dat er af en toe hard is onderhandeld, maar er is naar ‘the big picture’ gekeken. “Aan het einde van de dag waren wij allen het mee eens dat het land bevrijd moest worden van de huidige regeerders”, benadrukt Santokhi. De regering die volgens hem uit de huidige samenwerking moet komen, zal bestaan uit grote en sterke leiders. Hiermee zal volgens hem de basis gelegd worden voor de ontwikkeling van Suriname.
Gesprekken op DNA-niveau al aangevangen
Santokhi zegt dat de partijen deze week reeds zijn aangevangen met de gesprekken om te komen tot een samenwerking op het niveau van De Nationale Assemblee (DNA). De politieke leiders van de VHP, NPS en Pertjajah Luhur zijn als eerste bijeen gekomen om deze aftastende gesprekken te voeren. Volgens de parlementariër moet hierbij op basis van de politieke realiteit worden uitgegaan, omdat de achterban ook een verbetering in de positie wil hebben. Als de gemeenschap hem vraagt om de functie van president in te vullen en de structuren daar geen bezwaar mee hebben en de partners dat ondersteunen, dan staat de VHP’er klaar voor deze post. Voor Santokhi is het vooruit schuiven van meerdere presidentskandidaten binnen de combinatie een gezonde zaak. Echter wenst hij aan te geven dat Suriname een politiek systeem heeft waar er geen directe presidentsverkiezingen zijn, maar verkiezingen voor het parlement. Hierna volgen interne verkiezingen van de president en vicepresident. Gelet op de huidige ontwikkelingen gaat Santokhi ervan uit dat zaken niet in het parlement, maar in de Verenigde Volksvergadering (VVV) worden beslist. Op dat niveau is er al overeenstemming binnen het mammoetblok. Het nieuwe logo voor de combinatie zal binnenkort gepresenteerd worden. Voorzitter Santhoki zegt dat het een naam zal zijn die goed in het gehoor zal klinken en dat de naam ‘een goede naam zal zijn die gedragen zal worden door alle partijen in de combinatie’.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: