Ruth Wijdenbosch: ‘Tijd voor de regering om op te stappen’

Het NPS-assembleelid Ruth Wijdenbosch windt er geen doekjes om en geeft aan dat, gelet de huidige situatie, het parlement in een diep dal is terechtgekomen. ‘Het is tijd voor de regering om op te stappen.’ De politica maakt al zes regeringstermijnen deel uit van het parlement. Ze fungeert langer dan 27 jaar als assembleelid. ‘Deze situatie dat de openbare vergadering vanaf oktober geen voortgang kan vinden, heeft zich nooit gemanifesteerd gedurende de regeertermijnen van het Nieuw Front.’ Maar gedurende 1996 en 2000, toen de NDP aan de macht was, typeert ze als een heel beroerde periode. Volgens haar is het overduidelijk dat de huidige regering aankijkt tegen een minderheid aan zetels in het parlement. Volgens de democratie, indien deze op de juiste wijze nageleefd wordt, betekent het dat de regering moet opstappen. Had deze situatie zich voorgedaan in een parlement in het buitenland, was de regering al lang naar huis.
Het assembleelid vindt het ernstig dat hoewel de coalitie stoelt op een minderheid in het parlement, zij dit niet wil beseffen. De coalitie geeft juist de schuld aan de oppositie dat zij hun taak als volksvertegenwoordiger niet naar behoren doet door geen quorum te verlenen. Dit, terwijl de huidige coalitie gedurende de afgelopen twee regeringstermijnen in de oppositie was en vrijwel doorgaans onder de amandelboom op het terrein van de DNA zat. Wijdenbosch herinnert er ook aan dat deze regering vrijwel de enige regering is na 1987 die met een ruime meerderheid van 36 zetels aan de macht zat. Maar wantoestanden, ruzie onderling, ontslagen van ministers, elkanders partijen kapot maken heeft ervoor gezorgd dat zij zijn teruggevallen op 25 zetels.
Het meest kwalijke is, dat hoewel brandende vraagstukken aandacht behoeven, de regering geen verantwoording kan afleggen aan het parlement. Het parlement is niet eens in staat om een ruime meerderheid te behalen om de uitgeschreven openbare vergadering voortgang te doen vinden. Dit wordt gekenmerkt als een dieptepunt in de beleving van de democratie indien de democratie op de juiste en correcte wijze wordt nageleefd.
Hoewel zowel de oppositie als de coalitie de handen in elkaar slaan, kan de behandeling van de begrotingen toch niet plaatsvinden. Het voorwerk is nog niet afgerond. Wijdenbosch is er benieuwd naar wie de schuld krijgt. De commissieleden bestaan veelal uit coalitieleden en geen leden van de oppositie. Voor vandaag staat weer een openbare vergadering op agenda. Wijdenbosch is er benieuwd naar wat de uitkomst hiervan zal zijn. Als één van de agendapunten staat opgenomen, de behandeling van het Constitutioneel Hof. Zij benadrukt dat de oppositie de behandeling van dit wetsontwerp beslist niet als een prioriteit beschouwt. De kerstreces en verkiezingsreces in ogenschouw nemend, rest het parlement slechts drie werkbare maanden.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!