Winkelier afgestraft voor illegaal vuurwerkverkoop

winkelier vuurwerk 20141213_105251Een winkelier heeft de bepaling om binnen een reguliere periode vuurwerk te verkopen naast zich neergelegd. Tijdens controlewerkzaamheden is gebleken dat de toekomstige vergunninghouder zich schuldig maakte aan illegale verkoop van vuurwerk. Dit was aanleiding voor de districtcommissaris Jerry Miranda om over te gaan tot sluiting van de zaak aan de Anton Dragtenweg.
De handelaar gaf aan dat hij bezig was met het uitstallen van zijn vuurwerk wat ook verboden is. Voorradig houden en uitstalling van vuurwerk mag alleen wanneer er vergunning verstrekt is aan betrokkene en volgens de aangegeven voorwaarden. Er is wel een verzoek voor vergunning ingediend door betrokkene, maar er zijn nog geen vergunningen verstrekt door het commissariaat. Verkoop van vuurwerk geschiedt jaarlijks in de periode 27 december tot en met 02 januari.

error: Kopiëren mag niet!