Vereniging voor Effectenhandel heeft geen moeite met overname beurs door CBvS

Tijdens de 500ste zitting van de Suriname Stock Exchange (SSX), kwam naar voren dat de CBvS bezig is met het opstellen van structuren voor een Surinaamse effectenbeurs met een gedegen wettelijk raamwerk, waarbij alle relevante actoren betrokken zullen zijn. Implementatie van dit voornemen zal met zich meebrengen dat de huidige effectenbeurs zal ophouden te bestaan. Anand Jagesar, voorzitter van de Vereniging voor de Effectenhandel in Suriname, geeft aan DBS te kennen dat alhoewel het bestaansrecht van de huidige effectenbeurs hiermee ten einde zal komen, de vereniging dit als een positieve ontwikkeling ervaart. “Ja, onze bestaanszekerheid komt in gevaar, maar het is de intentie van de monetaire autoriteiten om de kennis die is ontwikkeld door deze vereniging in te zetten door advisering bij het tot stand komen van de Private- Public Partnership en mogelijk ook in de operationele fase. Het is niet de lange termijn intentie geweest van de vereniging om dit altijd te blijven doen. Zij heeft een vacuüm opgevuld tot er een completer initiatief is gekomen met de juiste betrokkenheid van de monetaire autoriteiten. Op dat moment draagt de vereniging het in deze visie ook graag over. De drijfveer is om bij te dragen aan ontwikkeling van de Surinaamse economie en dat is gebeurd in de periode 1994 tot het moment van overdracht dat nog bepaald moet worden”, aldus Jagesar. De uit 11 leden bestaande vereniging werd in 1994 opgericht door directieleden van verschillende bedrijven en banken. Het heeft in al die jaren nooit een wettelijke basis gekend en ook geen vaste vestiging. Het houdt zichzelf in stand doordat individuele leden hun diensten ter beschikking stellen aan de vereniging.

error: Kopiëren mag niet!