Geen vrees toename Chikungunya-gevallen

Geen vrees toename chikungunya gevallen. 1De kleine regentijd is reeds in volle gang. Op de vraag of er vrees is voor toename van Chikungunya-gevallen gaf Astracia Warner, hoofd van de afdeling Milieu-inspectie van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), aan Dagblad Suriname te kennen dat het bureau haar werk blijft voorzetten in de strijd tegen het Chikungunya-virus. ‘Wij zijn in het veld en voeren verschillende werkzaamheden uit, waaronder ook de gemeenschap blijven informeren over de muskiet die het virus overbrengt. Verder gaan wij ook af op de klachten, die binnenkomen en waar men bespuitingen wenst. Het is belangrijk dat wij de broedplaatsen van de muskiet blijven verdrijven en de wateropslag afschermen.’ Volgens Warner hebben steekproeven uitgewezen dat mensen weinig gehoor geven aan de oproepen om zichzelf te beschermen tegen de muskiet en zijn er nog gebieden waar mensen nalaten de wateropslag containers af te schermen.
Volgens Warner is het bureau nog steeds actief en blijven zij situaties constateren als te zijn dat de mensen de boodschap niet willen begrijpen en dat er nog drempels zijn. ‘Deze muskiet is niet eenvoudig uit te roeien, maar wij als gemeenschap moeten erop toezien dat wij de muskiet geen kans geven om te broeden. Bij constante regenval heb je dat de larven dood kunnen gaan door dat het water in de vaten gaat overlopen en die larven dan op de grond belanden. Maar zoals het nu regent met tussenposen, is het lastig want als de regen ophoudt en het is droog kunnen de larven zich weer gaan nestelen en tot volwassen muskieten uitgroeien’, aldus Warner. ‘Het belangrijkste is dat er een gedragsverandering moet plaatsvinden bij de gemeenschap, maar wij zijn nog steeds bezig de mensen de nodige informatie te geven’, aldus Warner.

error: Kopiëren mag niet!