‘Naar porno kijkende directeur mag nog blijven!’

De ouders van de leerlingen van de Mathooraschool te Saramacca zijn bezorgd over de omstandigheden die zich momenteel voordoen op de school. De ouders gaven Dagblad Suriname te kennen dat zij radeloos zijn. ‘Men heeft de directeur keer op keer betrapt. De kinderen weten het, de leerkrachten weten het, iedereen weet het. De kinderen hebben hem in feite zelf betrapt. Hij zit in de mediatheek naar porno te kijken, want de kinderen zijn in de geschiedenis van de browser gaan kijken en hebben dit gezien’, zeggen de ouders. ‘Wanneer mensen feiten hebben begaan en de zaken zijn gerapporteerd bij het inspectieapparaat en naar de leiding van het ministerie, dan zal het ministerie optreden’, zegt Robert Peneux in gesprek met Dagblad Suriname. Op de vraag of het ministerie bekend is met de handelingen van de directeur van de school zegt Peneux dat er een aantal zaken op tafel zijn gelegd, die pedagogisch-didactisch onverantwoord zijn in het handelen van een directeur. Peneux geeft aan dat hij niet zegt dat het gaat om het kijken van porno door de directeur. ‘Wanneer je pedagogisch-didactisch onverantwoord handelt en de feiten zich hebben voorgedaan en de feiten van dien aard zijn dat uiteindelijk het agogisch klimaat besmet raakt, is het de taak van de departementsleiding van het ministerie om correct te handelen’, meent Peneux.
‘De school heeft bijvoorbeeld geen Natuurkunde-leerkracht meer, omdat die door de directeur zijn weggestuurd na het indienen van een klacht tegen de directeur. De inspectie is op school geweest, maar zegt dat er geen harde bewijzen zijn. Al die bewijzen die ingediend zijn geworden bij een medewerker van Bureau Lager Onderwijs zijn zoek geraakt’, zeggen de ouders. ‘Al die bewijsstukken die 3 weken terug ingediend zijn geworden door de ouders en leerkrachten, waarbij er is geprobeerd een klacht in te dienen tegen de directeur, zijn plotseling verdwenen’, geven de ouders verder aan.
Peneux zegt dat het beginsel van hoor en wederhoor in ieder geval gehandhaafd zal worden bij het nemen van een beslissing. ‘Als het zo moet zijn dat de directeur in functie ontheven moet worden, dan zal dat moeten gebeuren’, zegt Peneux, bedoelende dat er een onderzoek gaande is naar het geval van de directeur van de school. ‘Gaan wij een school zo kapot maken, terwijl die school op de 5de plaats van Suriname staat. Deze school is een van de zwakste scholen onder leiding van deze directeur geworden. Waar moeten wij als bezorgde ouders gaan? Moet mijn kind dit meemaken op school?’, vragen de ouders zich af.

error: Kopiëren mag niet!