Suriname heeft hoogste Moeder-Kind sterfte in Zuid-Amerika

De Wereld gezondheid organisatie definieert moeder sterfte als de dood van een vrouw terwijl ze zwanger is of binnen 42 dagen na beëindigen van de zwangerschap. Heftig bloedverlies na de bevalling (PPH) is de hoofdoorzaak van aan zwangerschap gerelateerde sterfte. 25% van de moedersterfte wordt veroorzaakt door PPH.
Resultaten van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Suriname laten zien dat Suriname een hoge perinatale sterfte kent (1,5 keer hoger dan in de rest van Zuid-Amerika). Ook blijkt dat de zuigelingensterfte circa vijf keer hoger is dan in andere landen. Het aantal moeders dat in Suriname sterft rond de geboorte van haar kind (de MMR-ratio) is de laatste tien jaar gedaald, maar niet hard genoeg. Stierven in 2000 nog 153 moeders op elke 100 duizend levend geboren baby’s, in 2009 was dat aantal gedaald naar 122,5.
BOG gaf als reactie op de vraag hoe het nu staat met moedersterfte in Suriname aan dat TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek)
samen met partners een project genaamd POPZiS (Prospectief Onderzoek naar de Perinatale en Zuigelingensterfte in Suriname) is gestart. POPZiS is opgezet als aanvulling op de ziekenhuissurveillance van BOG, met als primair doel cijfers met betrekking tot de sterfte rond zwangerschap en geboorte en in het eerste levensjaar in Suriname in kaart te brengen. Naast de vier ziekenhuizen in Paramaribo en het Streekziekenhuis Nickerie nemen ook de Stichting Regionale Gezondheidsdienst en de Stichting Medische Zending deel.
NAAR GERICHTE PREVENTIEVE MAATREGELEN
Komende jaren worden naast gedetailleerde gegevens van de pasgeborene, de moeder, de zwangerschap en de bevalling, ook aanvullende gegevens geregistreerd als een baby binnen het eerste levensjaar komt te overlijden. Inzicht in de relatieve bijdrage van een groot aantal factoren op de perinatale en zuigelingensterfte op populatieniveau zal mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen en implementeren van gerichte preventieve maatregelen op het gebied van moeder- en kindzorg, met als gevolg een daling van de sterftecijfers. Daarnaast biedt POPZiS mogelijkheden tot het initiëren van een landelijk registratiesysteem voor moeder en kind, onder andere door het identificeren van een optimale gegeven set voor continue perinatale monitoring. De pilot fase van het POPZiS onderzoek is medio september 2010 gestart en vanaf februari 2011 nemen alle zorginstellingen deel. Het project zal in 2014 geëvalueerd worden aan de hand van gegevens van circa 25.000 geborenen.

error: Kopiëren mag niet!