Medische Zending overhandigt declaratie aan parlementsvoorzitter

De directeur van de Medische Zending, Edward van Eer, overhandigde gisteren een declaratie aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, als antwoord op een onlangs gehouden seminar van de medische organisatie waarbij gezondheidszorg in samenwerking met de gemeenschap centraal stond. ‘De declaratie is aangenomen door de deelnemers aan het seminar, is aangeboden aan DNA, dus het volk van Suriname’, zegt van Eer. Hij geeft aan te hopen dat de punten en aanbevelingen hierin, bij de begrotingsbehandeling zullen worden meegenomen. In de begrotingsdiscussie komt ook de gezondheidszorg aan de orde. Simons zei bij het in ontvangst nemen van de declaratie dat de Medische Zending heeft gekeken naar zichzelf en de deur heeft opengezet voor verdere verbetering van het werk dat er al gedaan word door de organisatie. Zij gaf aan te hopen dat hierdoor ook dat deel van het werk dat bij de overheid ligt, wordt ondersteund. Van Eer gaf voorts aan dat de declaratie een nationale declaratie is en niet slechts voor het binnenland. “Middels de declaratie is geprobeerd de hele natie en de wereld wakker te schudden.” Simons zei tenslotte dat de Medische Zending en model is dat ook in Paramaribo, de hele kustvlakte en de hele wereld ter harte genomen moet worden. Ze haalde aan dat het land te lijden heeft van het vraagstuk van de commercialisering van de gezondheidszorg. Dit verschijnsel welke zowel nationaal en internationaal merkbaar is, heeft ook in grote landen ertoe geleid dat de gezondheidszorg voor velen onbetaalbaar is geworden. ‘Daarom moeten we terug naar het aspect ‘zorg’ want gezondheidszorg is geen commodity’, aldus Simons.
In de declaratie is ondermeer opgenomen ‘dat gezondheid gelijk is aan gemeenschap en dat de participatie van die gemeenschap van essentieel belang is voor het slagen van de gezondheidszorg’. Uitgaande van de levenswijze en cultuur zouden zaken benaderd moeten worden op een interactieve manier. Aangezien de grondwet van Suriname zegt dat ieder mens recht heeft op gezondheidszorg, zou dit ook het streven moeten zijn. Het is belangrijk dat het beleid van de overheid erop gericht is de primaire gezondheidszorg te versterken door het stimuleren van bewustwording van zorgverleners alsook de gemeenschapsbetrokkenheid bij het bepalen van een gemeenschappelijke agenda. Er moet meer aandacht aan de gemeenschap worden gegeven door middel van communicatie. Het is belangrijk dat de gemeenschap zich realiseert dat bewustwording van eigen verantwoordelijkheid nodig is voor de bevordering van ‘primairy health care’.

error: Kopiëren mag niet!