Minister OW roept op tot klimaatherstel conferentie Peru

Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken heeft op woensdag 10 december te Lima, Peru, de twintigste zitting van de COP-20 conferentie toegesproken over klimaatsverandering en de impact daarvan op Suriname. Volgens de verklaring van de minister bij de conferentie is ons land, als ontwikkelingsland binnen het Amazonegebied met een relatief kleine bevolking en een overvloed aan natuurlijke rijkdommen, erin geslaagd om koolstofvrij te blijven. Echter, het huidige pad waarop de wereld zich nu bevindt, blijft het vermogen van Suriname ondermijnen/verzwakken om koolstofvrij te blijven de komende dertig jaar. Volgens de minister zijn betekent dit voor Suriname dat de laag gelegen kustgebieden, waar ongeveer 80% van onze bevolking en economie geconcentreerd zijn, het hardst zullen worden getroffen, wat zich vertaalt in verlies en beschadiging van de natuurlijke en kunstmatige systemen. Verhuizingen om onze hele economie weer op te bouwen kunnen aan de orde komen.
Het bosareaal bedekt nog steeds meer dan 90% van het Surinaams grondgebied en is in gevaar door de drastische afname ervan. Dit heeft negatieve invloeden hebben op de mens op zowel nationaal, regionaal als mondiaal niveau. Als deze trend zich blijft voortzetten, zal de bijdrage van Suriname om de aarde van zuurstof te voorzien, instorten. Hij gaf verder aan dat ons land bereid is om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering te verzachten en deelde enkele punten met de aanwezigen mee hoe het te realiseren.
De minister gaf aan dat Suriname de dringende uitdaging van het vergroten van de economie aangaat. De minister deed een oproep naar belanghebbenden om in samenwerkingsverbanden als collectief naar klimaatherstel te werken.

error: Kopiëren mag niet!