205 penitentiaire ambtenaren bevorderd

Frontfoto
205 Penetentiaire Ambtenaren bevordertVrijdag zijn 205 penitentiaire ambtenaren (pa) bevorderd tot een naast hogere rang. Paulus Pinas, waarnemend onderdirecteur Delinquentenzorg, gaf aan dat de ambtenaren zich hebben getoond als goede pa’s te kunnen profileren. ‘Pa’s doen een goede job. Zij doen een nobele job.’ Volgens Pinas worden de daden van de pa’s pas in het nieuws gebracht als één in de fout is gegaan, met dien verstande dat de media de goede daden overziet. Pinas geeft toe dat er een paar ambtenaren ertussen zijn die niet met alle positieve bedoelingen daar zijn, maar volgens hem wordt er wel streng opgetreden. ‘In de afgelopen periode zijn er bijvoorbeeld 65 tuchtstraffen opgelegd’, meent Pinas. ‘Na dit moment moet u zich meer inzetten om ‘the job’ te verrichten. Weest u een voorbeeld voor de jongeren en de gemeenschap’, waren de woorden van Pinas.
De minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, moedigde de pa’s aan om verder te blijven studeren om hoger op te komen, om zodoende de organisatie ook hoger op te tillen. De minister gaf aan dat er tijdens deze regeerperiode meerdere lichtingen erbij zijn gekomen. ‘Voorheen bestond een lichting uit nauwelijks 50 man. Tijdens deze regeerperiode, bij mijn aantreden, zijn wij boven de 100 gegaan.’ De minister gaf ook aan dat er vroeger lichtingen werden gehouden voor personen van een bepaald onderwijsniveau. Vandaag de dag worden er lichtingen gehouden voor personen op mulo- en middelbaar niveau. Het is ook voor het eerst, in deze regeringsperiode dat pa’s naar het buitenland zijn gestuurd voor trainingen. ‘U ziet, er zijn wegen voor u opengemaakt. Er zijn zelfs instructeurs uit het buitenland gehaald’, zei de minister. Belfort gaf ook aan dat er wordt gewerkt aan een resocialisatieprogramma voor de gedetineerden. ‘Wij zijn bezig om een goed plan in elkaar te zetten, zodat de gevallen mens in de inrichting, wanneer hij binnenkomt, kan werken aan zijn terugkeer naar de maatschappij. We hebben ook gewerkt aan capaciteitsversterking en in de afgelopen periode zijn er 120 personen benoemd tot pa’s.’ Pinas gaf aan dat er voorbereidingen worden getroffen om meer lichtingen te plegen. Men is thans bezig met de lichting van 150 mannen’, voegde Pinas aan toe.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: