‘NDP heeft mijn perceel met steekpenningen aan mijn zus overhandigd’

‘De NDP heeft mij op straat gezet. De partij heeft mijn perceel met steekpenningen aan mijn zusje overhandigd. Ik woon al 22 jaren op een perceel te Henarpolder in Nickerie en plotseling zie ik mijn zusje met de grondbeschikking van het perceel rondlopen’, zegt het NDP-lid Dewpersad Parmessar. Volgens hem heeft de NDP bij de laatste keer van uitreiking van grondpapieren aan Nickerianen, de beschikking van het perceel, waar hij woonachtig was, overhandigd aan zijn zusje. ‘Zij is niet behoeftig als mij. Zij is vermogend om zich een perceel te permitteren, maar ik niet’, zegt Parmessar. Hij zegt naar de districtscommissaris van Nickerie, Wedprekash Joeloemsingh, en de chef van Gronduitgifte, Zahoraghatoen Santoe, in het district te zijn geweest. Bij navraag bleek dat alle zaken over het perceel vanuit Paramaribo heeft plaatsgevonden. Deze functionarissen hebben hem aangegeven te zullen nagaan wat zij voor hem kunnen doen in deze kwestie. Volgens Parmessar heeft de voorzitter van NDP Nickerie, Rashied Doekhie, zijn zus de weg gewezen over hoe zij aan het perceel kon komen. Hij kan zich niet voorstellen dat een persoon een perceel kan aanvragen, waarop iemand anders reeds jaren woonachtig is. Hij zegt dat hij steeds door zijn zus bedreigd werd dat zij hem plotseling op een dag op straat zou zetten. Vandaar dat hij nu woonachtig is bij een familielid.
Rashied Doekhie, geconfronteerd met de beschuldigingen gedaan door Parmessar aan zijn adres, zegt dat hij niets ervan afweet. ‘Ik ken dat mens niet eens. Ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Hij is toch een ziek mens om dat te zeggen’, zegt Doekhie.
Radjwantie Parmessar, zus van Dewpersad Parmessar, geconfronteerd met de beschuldigingen gedaan door haar broer, geeft aan dat niets ervan op waarheid berust. ‘Toen mijn vader nog leefde, wilde hij het perceel aan mij overdragen. Hij wilde het niet overdragen aan zijn overige kinderen. Ik weigerde het te accepteren, omdat ik genoeg percelen heb, waarna hij besloot om het perceel voor SRD 10.000 te verkopen. Ik besloot hierna om het perceel wel te accepteren, vanwege het feit dat hij het zo goedkoop wilde verkopen. Ik heb helemaal geen steekpenning gegeven aan dhr. Doekhie. Ik ken hem niet eens. Ik heb mijn broer toen ook aangegeven dat als hij trouwt en een kind heeft, zal ik dan het perceel aan hem/haar nalaten. Maar hij doet er niets aan. Hij is een drugsgebruiker, daarom heeft mijn vader het niet voor hem nagelaten’, zegt mw. Parmessar.

error: Kopiëren mag niet!