Bestelbonnenaffaire op politiek podium

De bestelbonnenaffaire waarin de voormalige districtscommissaris van Saramacca, Arunkumar Ramdhani, verwikkeld zou zijn, wordt op het politiek podium uitgevochten. Zaterdag schroomde Ramdhani op een politiek podium te Tijgerkreek er niet voor aan te halen dat de hele kwestie een politiek steekspelletje is dat tegen hem opgezet is. Hij zou de naam van gewezen assembleelid Robby Malhoe hebben genoemd als de motor achter de affaire. Verder verwees hij al de bewijsstukken naar het rijk der fabelen. Zaterdag vond de installatie van de NDP-jongeren plaats. De benadeelde burger Aroen Mangroe, op wiens naam de valse bestelbonnen waren uitgeschreven, is behoorlijk ontstemd door deze gedragingen van Ramdhani. Hij kan het zich niet voorstellen dat Ramdhani alles verzwijgt en de schuld schuift in de schoenen van Malhoe. ‘Ik heb alle bewijsmateriaal, maar tot nog toe is er niets uit de bus gekomen’, zegt hij fel. Hoewel een Clad-onderzoek is ingesteld tegen de burgervader, plaatst hij vraagtekens of er maatregelen tegen hem getroffen zullen worden. Mangroe zegt dat de raadsadviseur van de president, Jules Wijdenbosch, die is aangewezen als de coördinator van Saramacca, de beschermheer is van Ramdhani. Vanaf het prille begin heeft hij altijd een beschermende hand gehouden boven het hoofd van Ramdhani.
‘Ramdhani zou zelf een brief naar de pg kunnen schrijven’
Voor oud-districtscommissaris Hardeo Ramadhin is het wel vreemd dat er maar geen schot komt in deze zaak. ‘Indien personen in de fout zijn gegaan, kunnen zij de grootheid opbrengen om zich te corrigeren en op te stappen. En indien de persoon van oordeel is dat zijn goede naam en eer zijn geschaad en hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan fraude, kan hij zelf een brief schrijven naar de pg, waarin hij vraagt om zijn goede naam en eer te zuiveren’, stelt Ramadhin. ‘Deze affaire is ook niet goed voor het imago van de NDP, de partij die hem heeft voorgedragen als dc’. ‘En het lijkt erop alsof hij dekking zoekt bij de NDP’, zegt Ramadhin.
‘Ramdhani heeft gepoogd de zaak in te trekken’
Ramdhani is samen met zijn adviseur Piet Hellendoorn thuis bij Mangroe geweest om de kwestie in te doen trekken. Hij hield Mangroe een verklaring voor om te ondertekenen. ‘Ondergetekende verklaart hierbij dat hij alle beschuldigingen die hij heeft geuit t.a.v. A. Ramdhani intrekt en belooft als er zich in de toekomst problemen mochten voordoen, eerst in onderling overleg deze worden besproken zonder de pers erbij te betrekken’, luidt een zinsnede uit de verklaring. Hierin staat ook opgenomen dat Ramdhani geen verdere stappen zal ondernemen tegen Ramdhani. Hij zou zich in zijn goede naam en eer aangetast voelen door beschuldigingen gedaan door Mangroe.
Ramdhani geeft toe bestelbonnen opgemaakt te hebben
In het prille begin van de bonnenkwestie gaf Ramdhani tegenover Dagblad Suriname toe dat hij bestelbonnen op naam van de burger Aroen Mangroe heeft opgemaakt, omdat hij de financiële beheerder zou zijn van het landbouwbedrijf van Ramdhani’s jongere broer. Volgens Ramdhani is er in deze kwestie helemaal geen sprake van fictieve bonnen. Hij zei dat de staatsmiddelen zijn gebruikt voor het transporteren van goederen over water. De dc gaf ook toe dat hij Mangroe een baan als chauffeur had beloofd. Mangroe op zijn beurt beweert dat hij nimmer financieel beheerder is geweest van het landbouwbedrijf van Ramdhani’s jongere broer. Hij zou slechts een arbeider zijn geweest die een arbeidersloon uitbetaald kreeg. Dat de dc zijn broer betrekt in het gebeuren rondom de bestelbonnen, snapt Mangroe niet helemaal. Volgens de bestelbonnen die Mangroe heeft, heeft de dc een bedrag van SRD 60.110 (bijkans zestigduizend SRD) aan staatsmiddelen ten eigen bate gebruikt. terwijl Mangroe thans met de gebakken peren zit. Hij krijgt belastingaanmaningen alsof hij aannemer zou zijn, terwijl hij slechts landbouwarbeider en landbouwer is.

Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!