NPS’er Oemrawsingh: ‘Treinproject uit de lucht gevallen’

NPSer Oemrawsingh.1NPS-bestuurslid Sunil Oemrawsingh heeft op een ressortvergadering te Rainville aangegeven dat het treinproject van de regering Bouterse niets anders is dan een populistisch project dat uit de lucht is komen vallen. ‘Noch in het regeerakkoord, de begroting 2014 noch in het Ontwikkelingsprogramma, dat tot wet verheven is, komt het treinproject voor. Dit geeft aan dat er sprake is van slecht bestuur. Een beginsel van goed bestuur is onder andere het zorgvuldigheidsbeginsel. De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen. Er moet sprake zijn van een correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, een goede procedure en deugdelijke besluitvorming’, betoogde Oemrawsingh tijdens de goedbezochte vergadering, die gehouden werd op de OS Maretraite.
‘Wat wij nu zien, is dat de regering achteraf, na een besluit unilateraal genomen te hebben, de samenleving het project door de keel wil drukken. Achteraf worden burgers ermee geconfronteerd dat hun eigendommen zullen worden verruild met andere tegemoetkomingen. Hetzelfde wanbeleid zagen wij bij het grondenrechtenvraagstuk, toen de burgers hebben gewezen op hun historische en verdragsmatige rechten op grond, en de president de deur hebben gewezen op Colakreek. Zo een groot treinen/tramproject van ruim Euro 130 miljoen wil zij 6 maanden voor de verkiezingen aan ons presenteren?’, vroeg Oemrawsingh aan zijn gehoor.
Het betekent dat de huidige regering de volgende regering, welke het dan ook moge zijn, willens en wetens wil opzadelen met een schuld van 130 miljoen. Er is geen ethiek in dit beleid, maar dat is wishful thinking uiteraard. De Nationale Assemblee wordt voor een voldongen feit geplaatst en de coalitie zal als een verlengstuk van de regering haar controlerende taak wederom verzaken door ‘voor’ te stemmen voor een suppletoire begroting, die overigens als eis is gesteld door de ING.

error: Kopiëren mag niet!