Avond Imeao Passiebloemstraat beschikt over simulatielokaal

Avond Imeao Passiebloemstraat beschikt over simulatie lokaal 4
Avond Imeao Passiebloemstraat beschikt over simulatie lokaal.1‘Er is een transformatie gaande in ons onderwijssysteem. De hele gedachtegang dat avondonderwijs een soort tweedekansonderwijs is, moet tot het verleden gaan behoren. Wij merken dat studenten bewust kiezen voor avondopleidingen en de mogelijkheden of vervolgkansen om alsnog onderwijs te kunnen genieten, moeten gecreëerd worden.’ Dit zei de directeur van Onderwijs en Volksontwikkeling, Robert Peneux, bij de opening van het simulatielokaal van het Avond Imeao. Volgens Peneux heeft het niet alleen te maken met het plaatsen van computers of de nodige faciliteiten, maar het heeft te maken met de ombuiging en omscholing van leraren die de studenten de nodige vaardigheden aanleren.
Volgens minister Ashwin Adhin zijn alle imeao-scholen voorzien van simulatielokalen die volgens de nieuw structuur moeten veranderen. De minister deelde mee dat het ministerie landelijk bezig is met het opzetten van vijftien praktijkcentra op verschillende niveaus om zo verlichting te brengen. Volgens Adhin is het avond Mulo niet de eindbestemming en moeten onderwijskansen verruimd en verbreed worden. Directrice Orsine Silent sprak haar dank uit en gaf aan dat de studenten heel goed gebruik zullen maken van de faciliteiten en hetgeen zij geleerd hebben, zullen overbrengen in de praktijk.

error: Kopiëren mag niet!