With: “A-combinatie ligt op haar gat vanwege giftige verdeeldheid”

Julian With is al enkele jaren terug begonnen met een stichting met als doel fondsen te werven om studiebeurzen te verstrekken aan Marronkinderen, ongeacht de stam waartoe zij behoren. Als voorbeeld haalt hij aan dat een pupil van de stichting in het laatste jaar van het Natin zit en dat het te verwachten is dat drie anderen dit schooljaar hun mulodiploma in ontvangst zullen nemen. Het geven van een beurs is één en het begeleiden van het project is volgens With toch weer een andere zaak. Gelukkig heeft hij voldoende kennis en deskundigheid in huis om de kinderen te begeleiden. Ondanks dit gegeven constateert With toch dat anderen die in de positie zijn om van betekenis te kunnen zijn, geen aansluiting zoeken. Ze richten liever hun eigen fondsen op via Iamgold en New Mount. With merkte op dat hij onlangs via de pers heeft vernomen dat Marinus Bee een stichting begint die ook beurzen ter beschikking zal stellen. Echter is enig contact met hem om te praten over zijn ervaring uitgebleven. ‘Iedereen wil opnieuw het wiel uitvinden.’ Dat is volgens With de hedendaagse praktijksituatie.
‘Er heerst grote verdeeldheid onder de Marrons’
‘Op de Dag der Marrons en tijdens de verkiezingstijd roepen ze allen op tot eenheid binnen de groep. U begrijpt wel dat ze daar niets van menen’, merkt With kritisch op. Volgens hem heerst er een grote verdeeldheid onder de groep Marrons. Naar zijn mening heeft dit niet alleen te maken met de diverse stammen, maar ook de diverse lo’s en andere familievormen waar te veel waarde aan wordt gehecht. ‘Voor mij mogen ze allemaal ophouden te bestaan. Ze vormen alleen een hindernis voor eenheid binnen de groep.’ De afwezigheid van het inzicht dat eenheid nodig is om vooruitgang van de Marrons te versnellen, werkt niet alleen vertragend op het emancipatiegebeuren, zij is volgens With ook de oorzaak van de voortdurende conflicten onder de Marronpolitici. ‘De A-Combinatie ligt nu op haar gat en dat heeft alles te maken met die giftige verdeeldheid onder de groep’, geeft hij verder aan. Men heeft elkaar de tent uitgevochten en ook in dit kabinet wordt hetzelfde gedrag vertoond. Vanwege meningsverschillen tussen de BEP en de Abop, schreef de Abop een brief naar de president met het verzoek om de BEP uit de coalitie te gooien. Volgens With is dat toppunt van kortzichtigheid en domheid. ‘Geen enkele ruzie tussen Marrons mag ertoe leiden dat één der partijen een brief stuurt naar de president om de andere Marronpartij een kopje kleiner te maken. Dat de Abop dit gedaan heeft, kan als niets anders dan verraad aangeduid worden’, merkte With kritisch op. Ook het persbericht waar de BEP partij kiest voor de Pertjajah Luhur, in het conflict tussen deze partij en de Abop getuigt van dezelfde kortzichtigheid en onnadenkendheid. Volgens hem zou de KTPI nooit in een persbericht partij kiezen voor de A-combinatie, ook al zou de KTPI in onmin leven met de PL.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: