Bond van Sociale Zaken vraagt ondersteuning van CLO

Frontfoto 2De Bond Ambtenaren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (BASZ) heeft gisteren een spoedvergadering gehouden ten aan zien van de problemen aangaande het personeel binnen het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De bond is aangesloten bij de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO). De bond heeft de CLO gevraagd voor ondersteuning aangaande de kwestie.
Volgens bondsvoorzitter Ronald Hooghart heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een puinhoop van de zaak gemaakt. Hij gaf aan dat de benadering van de Fiso binnen het bestel niet goed is en dat er maar geen oplossingen worden gezocht voor het probleem. Volgens Hooghart heerst er een grote ontevredenheid bij de personeelsleden, vooral bij de wijkkantoren waarbij heel wat wijkhoofden die jaren waarnemen niet worden benoemd. ‘Dit is een heel onverantwoordelijke zaak. Mensen willen hun positie geregeld zien. Er wordt gesproken over de zaken, maar vanuit het ministerie is er weinig productiviteit. Men is bezig hun eigen mensen te bevoordelen en dat is geen goede zaak, dat mag gewoon niet meer. Het gaat verkeerd op het ministerie, het is een puinhoop en ik ben bereid mijn uitspraken te beargumenteren, aldus Hooghart.
Op de vraag als er nog hoop is voor de ontevreden personeelsleden en als er een oplossing zal komen, gaf Hooghart aan dat zij in staat zijn te corrigeren. ‘Er zijn wegen om te bewandelen en wij zijn in staat te corrigeren, maar de wil van de leiding op het ministerie moet aanwezig zijn. De minister zit aan top van het beleid en als zij daarin iets wil veranderen, gaat het veranderd worden, maar blijkbaar ziet zij dat niet in.’

error: Kopiëren mag niet!