Caribische workshop voor water en klimaat

De Global Water Partnership-Caribbean (GWP-C) van de Climate and Development Programme (WACDEP) zal op 18 en 19 december een workshop voor de Caribische media en jeugd (studenten) organiseren. De organisatie wil waterveiligheid en klimaatbestendigheid onder de aandacht brengen. GWP-C zet zich in voor de ondersteuning van de Caribische landen in het duurzaam beheer van hun watervoorraden. Dit in samenwerking met de Integrated Water Resources Management (IWRM). IWRM is het proces tot het beheer van water en land op een manier die de samenleving op lange termijn voorziet van water. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de economische en sociale welvaart in een land niet wordt aangetast en dat er geen schade aan het milieu ontstaat. Middels deze workshop wil de Caribische organisatie de klimaatbestendigheid en het veiligstellen van water in de verschillende Caribische landen bevorderen. GWP-C erkent de belangrijke rol van de media en vindt dat media via haar berichtgevingen de verschillende Caribische landen bewust kan maken over belangrijke ontwikkelingsvraagstukken rond waterveiligheid en klimaatbestendigheid. GWP-C ziet ook de jeugd als een belangrijke doelgroep en wil de jongeren en jongerenorganisaties volledig en actief betrekken in het leren en het delen van kennis over water en klimaatverandering.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!