Preyskoro gaat vijfde jaar in

Op 28 november vierden Saga Interproject en Combiel het 5-jarig bestaan van Preyskoro. Dit deden zij met een symposium, dat onder andere bestond uit een paneldiscussie en een informatiemarkt. In de informatiemarkt was er informatie te verkrijgen over het voorschoolse programma ‘Basic learning for kids’ dat in Suriname is ontwikkeld en op Preyskoro gebruikt wordt. De paneldiscussie handelde over het belang van voorschoolse educatie voor Suriname. Er werd ook gekeken naar de resultaten, de conclusie en aanbevelingen na 5 jaar Preyskoro in Suriname. Preyskoro richt zich op voorschoolse educatie van peuters in de leeftijd van twee en een half jaar tot vier jaar. De belangrijkste doelstelling van Preyskoro is het vergroten van de ontwikkelingskansen van peuters door hen spelenderwijs te stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit moet leiden tot verkleinen van de leerachterstanden op lange termijn. De methodiek is ondersteunend in het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten en het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders. Om dit doel te realiseren werkt Preyskoro nauw samen met Minov, EBGS en RKBO. Daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken met 18 maatschappelijke organisaties. Karels-Helslijnen, directeur van Preyskoro in Suriname, geeft in gesprek met DBS aan dat Preyskoro voor de toekomst 4 doelstellingen voor ogen heeft. Het in 2015 realiseren van minimaal 10 Preyskoro’s staat als eerste doel. Het tweede doel is het ontwikkeling van een kwalitatief goed voorschoolprogramma ‘Basic learning for kids’, dat Surinaams is en zich kan meten met internationale standaarden. ‘Basic learning for kids’ wordt versterkt met tweetalige modules, voor het gebruik in het binnenland. Verder wordt gestreefd naar vaste samenwerkingspartners voor een bredere inbedding binnen het Surinaams maatschappelijk veld. En het vierde doel is het stimuleren van de bewustwording in Suriname van ontwikkelingsgericht onderwijs en behoefte aan vroege stimulering van het kind. Het panel van de discussie bestond uit de directeur van RKBO en personen voor voorschoolse educatie. Minister Ashwin Adhin van Minov hield een toespraak over voorschoolse educatie en over het Bureau Voorschoolse Educatie. Daarnaast waren ook Melvin Bouva en Carl Breveld aanwezig.

error: Kopiëren mag niet!