Minov promoot onderwijsvernieuwingen op Jaarbeurs 2014

foto's: Minov
foto’s: Minov

Minov promoot onderwijsvernieuwingen op Jaarbeurs  2014.2Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling is dit jaar prominent aanwezig op de zeventiende editie van de Jaarbeurs van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het ministerie focust zijn aanwezigheid op het geven van voorlichting over de verschillende onderwijsvernieuwingen die plaatsvinden. De zeventiende editie van de Jaarbeurs is op donderdag 27 november geopend door vicepresident Robert Ameerali en KKF-voorzitter Henk Naarendorp, in aanwezigheid van verschillende hoogwaardigheidsbekleders, onder wie Onderwijsminister Ashwin Adhin. Hij was ook een van de eerste bezoekers van de stand van het ministerie na de opening. De bewindsman zag eerstehands hoe ICT in het onderwijs wordt toegepast bij een groep kinderen die op beschikbare laptops verschillende lessen volgden. In het licht van de start van de twee nieuwe Informatie, Communicatie en Technologie (ICT)-opleidingen op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) krijgt de ICT speciale aandacht bij de voorlichting op de beurs. Suriname is het eerste land in de regio, dat sinds oktober een ICT-opleiding op hoger beroepsniveau heeft. Het Minov, het IOL en The International Institute for Education for Development lanceerden in onderlinge samenwerking de twee nieuwe studies. Het gaat om een tweejarige opleiding ICT in Education op LO-niveau en een driejarige op MO-A-niveau. Na afronding van de driejarige opleiding komt de student in aanmerking voor de titel Bachelor ICT in Education (B.Ed).
De aanwezigen zijn op de beurstand ook terecht voor informatie over de Suriname National Training Athority (SNTA). Reeds jaren bestaat in Suriname een vraagstuk over de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het curriculum van de beroepsopleidingen moet immers aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt en de economische (groei)sectoren. De overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging zijn belangrijke stakeholders en de aangewezen sociale partners, die verantwoordelijk zijn voor de oprichting – en in het verlengde daarvan- de rationalisatie van de Suriname National Trainings Authority (SNTA). In dit programma is opgenomen het samenstellen van een raamwerk voor de aanpassing van het curriculum van de beroepsopleidingen, zodat dat beter is afgestemd op de vraag vanuit het bedrijfsleven.
Over de Basic Education Improvement Program (BEIP) zal ook de laatste informatie verschaft worden. In dit programma is de herziening van het curriculum en de methoden van het basisonderwijs opgenomen. Elke verandering in het onderwijs moet ook gekoppeld zijn aan wetgeving. Daarom is ook als activiteit opgenomen het goedkeuren van de conceptwet inzake het basisonderwijs. Hierdoor zal de huidige wetgeving die van toepassing is op het lager onderwijs worden vervangen. De leerjaren 1 tot en met 3 zijn tijdens het eerste BEIP al herzien. Nu zijn de leerjaren 4 tot en met 8 van het basisonderwijs (bekend als de 2de tot en met de 6de klas) aan de beurt. Nieuwe leerboeken en leermateriaal zijn al geproduceerd en kunnen in de stand bezichtigd worden.

error: Kopiëren mag niet!