Poli Geriatrie houdt symposium over ouderenzorg

1 Poli geriatrie houdt symposium over ouderenzorg onder drukIn het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is er een symposium met als thema ‘Zorg van ouderen onder druk’ gehouden. Het symposium is georganiseerd door de polikliniek Geriatrie (Ouderengeneeskunde) en was bedoeld voor een ieder die betrokken is bij de zorg van ouderen. Het eendaagse symposium bestond uit lezingen en een paneldiscussie over onderwerpen aangaande ouderen en ouderenzorg.
Volgens geriater Kristine Luckham is er gemeend een symposium te organiseren aangezien er onbekendheid heerst over de wijze waarop met ouderen omgegaan moet worden. “En aangezien de ene oudere patiënt niet de ander oudere patiënt is, willen wij hen die zich bezig houden met ouderzorg, de nodige inzichten geven hoe met oudere patiënten om te gaan zodat de kwaliteit van het leven wordt verbeterd. Volgens Luckham is het meeste waartegen zij aanlopen en wat ook heel storend is, dat men vaak genoeg het idee heeft dat ouderdom met gebreken komt. ‘Dat een oudere patiënt plast in haar broek, is geen probleem dat gepaard gaat met ouder worden’,aldus Luckham. Tijdens het symposium is er ook gesproken over dementie en volgens Luckham is dementie op zich niet het probleem maar de gevolgen ervan.
Verder is er ook gesproken over het juridisch aspect van dementie en de zorg voor dementerenden. Ook is er gesproken over de mantelzorg die in Suirname niet echt erkend is. Bij mantelzorg is er iemand die voor ouderen zorgt zonder betaling, maar er is wel sprake van enige sociale relatie tussen de mantelzorger en de oudere patiënt.

error: Kopiëren mag niet!