Valies: ‘Acties hangen af van houding overheid’

Acties hangen af van de houding van de kant van de overheid.2De voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), Wilgo Valies, geeft aan heel tevreden te zijn met de opkomst van de leraren die gevolg hebben gegeven aan de oproep van de BvL om tot 9.15 uur les te geven en zich daarna te begeven naar het hoofdkwartier van de BvL. Volgens Valies gaat het om een grote groep leerkrachten, zeker boven de 80% uit de verschillende districten, die de acties ondersteunen.
Volgens de bondsvoorzitter zal er vanaf heden tot volgende week woensdag dit actiemodel, waarbij leerkrachten tot 9.15 uur lessen verzorgen, worden gehanteerd om de overheid duidelijk te maken dat de actie menens is en de leerkrachten hun afkeuring willen uitspreken over de houding van de overheid naar hun toe. Volgens de bondsvoorzitter zal er van dag tot dag geëvalueerd worden en als blijkt dat de overheid correct inspeelt, zal er afgeweken worden en zullen de acties opgeschort worden. De acties kunnen ook negatief uitpakken als de overheid op geen enkele wijze poogt om verandering te brengen in de zaak.
De bondsvoorzitter geeft aan dat er vaak genoeg is gesproken over de structurele onderwaardering van leerkrachten en dat er niet op een correcte manier wordt ingespeeld. De BvL is van oordeel dat de overheid dit probleem serieus moet aanpakken. De bondsvoorzitter gaf aan zich bewust te zijn van de consequenties voor ons onderwijs en de leerlingen, maar aan de andere kant hebben de leerkrachten recht op een menswaardig bestaan. Volgens Valies gaat het niet alleen om het geld, maar de voorzieningen binnen het onderwijssysteem zodat de leerkrachten hun werk goed kunnen verrichten.
DA

error: Kopiëren mag niet!