Buurtbewoners stank abattoir Nickerie beu

Buurtbewoners van het abattoir in het district Nickerie zijn de onverdraaglijke stank beu. Volgens buurtbewoner Indra Singh kweken enkele veehouders hun vee vlak bij het abattoir. Dit is in feite niet toegestaan. Volgens Singh is het afvoersysteem niet goed, waardoor er stank ontstaat. Verder wordt de ruimte niet goed gewassen nadat er dieren geslacht zijn. “De stank is zo onverdraaglijk dat wij niet eens buiten kunnen zitten. Ik woon ruim zeven jaren daar en heb altijd de stank moeten doorstaan. Er gaat geen dag voorbij waarbij wij buiten kunnen blijven”, vertelt Singh. Zij zegt dat zij vaak naar het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg zijn geweest om hun beklag te doen. Echter verwijst deze instantie hen naar het ministerie van LVV.
Het hoofd van het BOG in Nickerie, Antonius Winter, hiermee geconfronteerd, geeft aan dat hij wel een hele poos geleden klachten kreeg van deze buurtbewoners. Hij zegt dat hij hen inderdaad gestuurd heeft naar het ministerie van LVV, maar dat zij hem niet hebben meegedeeld dat er dieren bij het abattoir gekweekt worden. “Dit mag niet. Veehouders mogen hun vee maximaal 24 uren bij het slachthuis laten. En uiteraard heeft het BOG bemoeienis in deze kwestie”, zegt Winter. Het ministerie van LVV is al geruime tijd bezig met het opzetten van een nieuw abattoir, vandaar dat hij de buurtbewoners naar die instantie verwees. Hij zegt dat hij wel op oriëntatie zal uitgaan om de situatie te bekijken. Winter geeft toe dat de stank inderdaad ongezond is voor de buurtbewoners. Hij verwacht dat LVV het nieuwe slachthuis snel oplevert, zodat de ongezonde situatie tot het verleden kan behoren.

error: Kopiëren mag niet!