Tussen 15.000 -20.000 studerende jongeren gratis verzekerd

‘Volgens de laatste statistieken van het ministerie van Onderwijs zijn er 25.000 studenten in de leeftijdsgroep 17 tot 25 jaar op de diverse voj- en vos-scholen, het IOL en de Anton de Kom Universiteit (Adek). Een deel hiervan is waarschijnlijk al verzekerd, dus zal de groep nog te verzekeren studenten tussen 15000 en 20000 liggen.’ Dit geeft Staphorst, adviseur op het kabinet van de vicepresident, aan naar aanleiding van de aangekondigde gratis verzekering van deze groep. Onlangs heeft de overheid via de media aangekondigd dat ook personen tussen de 17 en 25 jaar die nog studerende zijn in aanmerking kunnen komen voor gratis ziektekostenverzekering. Staphorst geeft aan dat de voorwaarden zijn dat deze personen actief studerenden zijn en dat zij niet werken en dus nog niet verzekerd zijn via dit werk. De opgave van de mogelijk in aanmerking komende studenten is iets meer dan een week geleden gedaan door het Minov en nu zullen de studenten op basis van de criteria gescreend worden. ‘Als mocht blijken dat zij niet aan de criteria voldoen dan komen zij uiteraard niet in aanmerking voor gratis ziektekostenverzekering’, aldus Staphorst. De overheid zal vervolgens de verzekeringsmaatschappijen doorgeven welke studenten door haar verzekerd worden.
Staphorst kon niet aangeven welke verzekeringsmaatschappij hiermee belast zal worden. ‘Bij de groep 0 tot 16-jarigen en 60 plus is er een openbare aanbesteding gehouden. Dit is nu niet het geval’, verduidelijkt de adviseur. Alle verzekerden uit die groep zitten zoals bekend bij de verzekeringsmaatschappij Self Reliance. Bij navraag bij een baliemedewerker van het Staatsziekenfonds (SZF) blijkt dat deze maatschappij in ieder geval niet gaat over deze groep te verzekeren studenten, want het SZF verwijst de studenten naar het ministerie van Onderwijs voor de aanvraag. De premies zullen volgens Staphorst bekostigd worden uit de ‘welvaartsbevorderingspot’ van de overheid. De verzekering van de studenten zal bestaan uit de voorzieningen, zoals die weergegeven zijn in de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Het betreft hier het basispakket. Het verzoek om ook deze groep jongeren gratis te verzekeren, werd volgens Staphorst door de Nationale Assemblee gedaan om zodoende deze groep een stimulans te geven in hun studie. Ook als de studenten de verzekering reeds hebben en achteraf blijkt dat ze niet naar school gaan of zijn afgehaakt, dan zullen zij via een sms’je of app’je een bericht ontvangen dat zij niet meer verzekerd zijn. De premie van hun verzekering zal door de Staat betaald worden, maar als blijkt dat zij niet meer aan de vereisten voldoen, zal de Staat ophouden de premie te betalen.

error: Kopiëren mag niet!