Stadsuitbreiding in Paramaribo extensief en niet planmatig

Celestine Weidum is de eerste afgestudeerde ‘Urban Planning and Management’-student van het Institute for Graduate Studies & Research. Ruimtelijke groei van Paramaribo (stadsuitbreiding) is in de loop der tijd als gevolg van onvoldoende wetgeving en planning alle kanten uitgegaan, waardoor het heel moeilijk wordt om het te managen. Er is dus sprake van extensief landgebruik, niet planmatige groei en een toenemende druk op de natuurlijke hulpbronnen. Dit heeft natuurlijk effecten op de economie, effecten op het verkeer en effecten voor de kwaliteit van woonbuurten. Weidum’s haar onderzoek was gericht op hoe mensen hun woonomgeving ervaren als gevolg van ontwikkeling van gebieden ver buiten het centrum van Paramaribo, die een impact hebben gehad op de kwaliteit van woonbuurten. Weidum heeft het onderzoek gepleegd in het Kwatta-gebied tussen de Derde en de Vierde Rijweg.
Verlies uniek ecosysteem
Stadsuitbreiding heeft gevolgen voor het leefpatroon. Het contact raakt beperkt tot naaste buren, het bestaan is voornamelijk buiten het woongebied, er is een toename van autogebruik en de woonrust heeft hoge prioriteit. Voor de landbouw betekent dit dat de landbouw geen primair bestaansvorm meer is, er is veel braak land en gronden worden getransformeerd naar woongebieden. Voor het natuurlijk milieu betekent stadsuitbreiding verlies van het unieke ecosysteem, geen geïntegreerd landgebruik en hoge kosten voor infrastructuur. Volgens Weidum is er regelgeving nodig om de planning te leiden. Niet alleen regelgeving, maar ook instituten om het proces te begeleiden, moeten in place worden gebracht om te komen tot duurzame woongebieden.

error: Kopiëren mag niet!