Start opleiding voor senior arbeidsinspecteur

IFAfgelopen maandag is het collegejaar voor opleiding tot senior arbeidsinspecteur officieel gestart. De activiteit vond plaats in het gebouw van de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO). Merlin Nelson, wnd.hoofd van het Bureau Opleiding & Trainingen van Arbeidsinspectie, geeft aan dat er in Suriname momenteel ongeveer 100 arbeidsinspecteurs zijn, waarvan ongeveer de helft het veldwerk doet en de rest administratief werk verricht. Arbeidsinspecteurs bezoeken de verschillende bedrijven en inspecteren of de regels van de Surinaamse Arbeidswetgeving worden nageleefd.
Joël Lynch, veiligheidsinspecteur in het district Nickerie, geeft aan dat het zijn taak is om controlewerkzaamheden uit te voeren in de bedrijven en daarbij na te gaan of er al dan niet gewerkt wordt met de aangegeven veiligheidsnormen.
Arbeidsinspecteurs worden heel vaak gekarakteriseerd als te zijn corrupte ambtenaren die heel gemakkelijk te beïnvloeden zijn. Men wil nu af van dit imago. Mw. Nelson geeft aan dat er straffen zijn voor de inspecteurs bij het niet naleven van de afgelegde eed, en deze zijn schorsing en of overplaatsing.

error: Kopiëren mag niet!